Meditácia Štyri bytosti

Meditácia Pyramída ▲

Motto:

Hovorí sa, že ak niekto zvíťazil počas svojho života nad mnohými ľudmi, a iný niekto len nad sebou samým – tak ten druhý niekto získal oveľa väčšie víťazstvo než ten prvý.

Táto meditácia je určená pre ľudí, ktorí už meditujú dlhší čas. Touto meditáciou dokážeme precítiť svoju energetickú štruktúru, ktorá je spojená s našimi štyrmi Bytosťami. Tak lepšie pochopíme a precítime svoju Dušu.

Meditáciu Pyramída robíme v tureckom sede alebo na stoličke s rukami na kolenách dlaňami smerom nadol. Najdôležitejšie pri nej sú naše vnútorné duchovné procesy. Upokojíme myseľ a odložíme myšlienky, zážitky a emócie. Vojdeme tak do meditácie. Precítime z pozície pozorovateľa svoje štyri strany – pravú, ľavú, zadnú a prednú. Pri nich sa nachádzajú naše štyri vnútorné Bytosti. Sú strážcami nášho osobného priestoru. Vo vnútri sa na úrovni kúsok nad solar-plexom nachádza naša Duša. Ako perla v mušli. Spojíme sa s každou svojou Bytosťou. Môžeme ich doslova precítiť ako spoločnosť úplne odlišných ľudí, ktorí sú v našej blízkosti. Až tak, akoby jemne tlačili na našu komfortnú zónu. Následne sa premiestnime na vrchol svojej pyramídy. Tak ako vidíte na obrázku, nachádza sa nad človekom vo vzdialenosti približne 0,5 m od hlavy.

Presne to je miesto, kde sa vynárajú myšlienky. Negatívne i pozitívne. Sledujeme ako sa pohybujú, ako na seba vzájomne pôsobia a ako dokážu blokovať jedna druhú. Nám ide o kultiváciu našej Bytosti, a teda venovanie sa pozitívnej vlne. Preto uprednostňujeme pozitívne myšlienky a negatívne prepúšťame len tak – do priestoru.

Meditácia Pyramída

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky Skúsenosti

Potom opúšťame vrchol tejto pomyselnej useknutej pyramídy a vystupujeme vyššie – na úroveň POZOROVATEĽA. Ten je odpútaný od materiálneho sveta. Je nad myšlienkami, nad hmotou a nad všetkým pozemským. Na začiatku než, sa v tejto meditácii zorientujeme, sledujeme z vtáčej perspektívy svoju pyramídu – akoby z lietadla. Náš stav sa mení, cítime sa zvláštne – jednoducho INAK. Sťa by sme naozaj boli v onom pomyselnom lietadle a ono, keď je naozaj v tej veľkej výške, začne jednoducho platiť fyzika a s tým spojené vákuum, a k nemu patriaci stav beztiaže. Cítite to?! To je stav POZOROVATEĽA a to všetko spolu pomôže navodiť úplný vnútorný pokoj, rozšírený stav vedomia a odstup od všetkých prebiehajúcich procesov. Odtiaľto len pozorujeme zvonka svoju PYRAMÍDU a Dušu v jej strede.

Tu, v tejto zmenenej realite, je to miesto, kde začína najdôležitejšia časť meditácie. Priblížime svoje Vedomie k svojej Duši na úrovni pocitov. Ponoríme sa cez vrchol pyramídy do jej stredu k „vajíčku“ svojej Duše.

Doslova prežívame ponorenie sa do hĺbky ako pri potápaní sa vo vode. Ide to však jemne bez tlaku vody zvonka na naše telo. Energosenzitívni ľudia precítia prvé mimozmyslové vnímanie.

Priblížime sa čo najviac k „rozžiarenému vajíčku“ svojej Duše a stretávame sa na úrovni hlbokých vnútorných pocitov. Na úplné STRETNUTIE si však musíme počkať istý čas, kým naša Bytosť duchovne dozreje a automatichy splynie s Dušou. Čo je najdôležitejšie – už aj počiatočné stretnutia sa dajú charakterizovať ako DOTYK S NIRVÁNOU.

Vďaka meditácii PYRAMÍDA sme v prítomnosti, lepšie chápeme svoju štruktúru Bytosti, a kultivujeme svoju osobnosť. Veď Duša je najdôležitejšou časťou našej Bytosti. Dĺžka meditácie nie je predpísaná, odporúča sa 20 a neskôr aj 30 minút v dni. Čas na ňu si nájdeme vždy vtedy, kedy sa nám žiada a dá.

Viac o meditácii Pyramída sa môžete dočítať v knižke AllatRa od Anastasie Novych.

Meditácia Pyramída Štvorec

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky Skúsenosti


Meditácia .MP3

Prvé meditácieMeditácia pre začiatočníkov aj pokročilých .mp3 je dlhá 17 minút a je vhodná najmä pre prvé meditácie.

Na začiatku je meditatívna gitara s úvodom, ktorý vysvetľuje, čo je to meditácia. Potom nasleduje druhá časť s ďalším gitarovým sprievodom s afirmáciami.

Afirmácie sú myšlienkové vzorce, prostredníctvom ktorých vytvárame naše každodenné pozitívne prežitky a upevňujeme nové pozitívne myšlienkové vzorce.

Potom nasleduje hlboká relaxácia s kolážou rôznych zvukov prírody... Užite si to! A krásne meditácie.

„Život človeka je to, čo z neho urobia jeho myšlienky.“

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu. Naučiť sa meditovať je veľmi ľahké. Nechajte sa len viesť.

V tejto meditácii je obsiahnutých 30 rokov našich skúseností s meditáciami, hypnózou a tranzom!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Biela mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, v oboch prípadoch máš pravdu. Henry Ford

© 2011 2022 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Skúsenosti I Magierin Damona