Ako sa naučiť rozpoznávať dobré od zlého

Meditácia na rozpoznanie

Motto: Ako sa naučiť rozpoznávať dobré od zlého

Určite ste sa aspoň raz v živote stretli s túžbou vedieť, ako udalosti okolo seba rozlúsknuť tým správnym spôsobom. „Bože“, znie zas a znova v každom z nás. „Čo mám urobiť, aby to bolo správne? Správne pre celok, správne pre mňa?!“

Úvaha:

Koľko času a energie premárniš iba preto, lebo si nedožičíš čas alebo sa neobťažuješ upokojiť sa a počkať na Mňa! To je tajomstvo úspešného riešenia každej situácie. Čo keby si si to odskúšal v praxi, aby si zistil, ako to funguje? Kým si niečo sám nevyskúšaš a nepreveríš, bude to iba teória. Tento život je veľmi reálny a veľmi praktický. Je to život činu. Nie je na ňom nič teoretické, no je na tebe, aby si pre to niečo urobil, aby si zistil, či to je naozaj tak. Denné svetlo je tu, ale kým neroztiahneš záclony, budeš potme. Voda je vo vodovode, ale ak neotočíš kohútikom, nebude tiecť. Jedlo môže ležať pred tebou na tanieri, ale kým si ho nedáš do úst a nezješ, nič z neho nebudeš mať. Tak sa do toho ihneď daj.
Eileen Caddy

Z praktického hľadiska je tu otázka, ako vskutku rozlíšiť ČO JE DOBRÉ a ČO JE ZLÉ, ako na to? Veľmi často sa v reálnom živote potrebujeme vedieť rýchlo a vhodne rozhodnúť, aby sa situácia vyvíjala správnym spôsobom. Nie je nik dôveryhodný pri nás, aby prikývol a povedal: „Robíš to dobre, choď ďalej týmto spôsobom!“ A ak sa rozhodnem správne, dokážeme pomôcť sebe i okoliu, ba i všetkému dianiu.
Vtedy tiež potrebujeme mať informáciu o tom, že tá iná možnosť je zcestná a zlá. Je dobré byť si vedomý horeuvedeného citátu a prijať existenciu Boha, a jeho starostlivosť o nás. Je naozaj systém, ktorý sa oplatí poznať a používať v praxi, pre získanie vlastnej úspešnej cesty životom. Naučiť sa vedome rozlišovať dobré a zlé. Nie je to tak, že sme vydaní napospas osudu a treba hrať hru POKUS – OMYL – POKUS – VÝHRA. Je to o vedení, že naozaj toto je dobré a správne – a toto je zlé a nesprávne. A to, že sme sa rozhodli správne je vidieť a výsledok je neodškriepiteľný a VŽDY oveľa lepší, než sme očakávali.

Nuž je tu veľké pole pôsobnosti, nie niekde mimo nás, ale priamo tu v sebe. Hľadania a nachádzania cesty k svojej podstate.
Najjednoduchší a najúčinnejší spôsob naučiť sa rozlišovať je práve v meditácii. V hlbokom ponorení sa do svojho vnútra, do ticha a tmy. Len vnímať seba a ten pocit z meditácie. Je to o hlbokom pokoji a vyrovnanosti, a z toho prameniacej čistej radosti. Uvedomenie si tohoto pocitu je zásadné. Ten hlboký mier, ktorý sa rozprestrie a rozšíri v nás, dáva pocit blaha, ktoré sa nedá nahradiť ničím.

Meditácia na rozpoznanie

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky Skúsenosti

To ponorenie sa do svojho vnútra, je jednoduchá technika. Ako všetko, čo je technicky možné, dá sa naučiť. Ak niekto hovorí: „Nie, to sa nedá!“, neberme mu jeho poznanie a prístup k celému. Je to jeho poznanie a prístup. Ak sa Bytosť rozhodne, že TO zvládne, naisto to zvládne.
Ak teda precítime to blaho, už vieme od čoho sa máme „odraziť“. Tento vnútorný pocit dobra je ukazovateľ = hodnota, s ktorou sa naučíme pracovať. Je nezameniteľná a je NAŠA! Nedá sa vymeniť za chvíľkové nadšenie z nejakého zážitku, či očarenia z veci. To sa veľmi rýchlo vytratí a nahrádza ho pocit prázdnoty = nenaplnenosti. Zvyčajne prichádza doslova túžba po náhrade strateného niečím iným. Viac-menej „vzácnym“, a opäť chvíľkovým potešením. Jasne vidíme, že to nemá nič spoločné s trvalým pocitom blaha, ktoré sme našli ako techniku v meditácii. Na upevnenie tejto schopnosti je dôležité robiť ju pri každej meditácii a prirodzene ju začať používať v živote. Je to vskutku dobrý nástroj pre rýchle a správne rozhodovanie sa. Ak ho však nepoužívame, alebo len sporadicky, nerozvíja sa a NEUKAZUJE nám to, čo potrebujeme vedieť.

Protipól dobrého – ZLO – sa dá našťastie odhaliť ešte jednoduchšie ako zistiť, či je to čo robím, správne. Proste na zlo ste citliví okamžite. Ak sa udeje niečo zlé, rozhostí sa pocit vyčerpanosti, bolesť hlavy a zmes nepríjemných pocitov v celom tele. Signál natoľko zreteľný, že nie je možné si ho nevšimnúť. Vtedy platí jediné: zásadne prerušiť danú činnosť a ísť od všetkého aktuálneho diania PREČ. Nie vždy sa to dá urobiť. Chce to rozhodnosť a odvahu konať.

VYUŽITIE PRE PRAKTICKÝ ŽIVOT:
Technika sa dá používať pri rozličných situáciách. Samozrejme začíname používať najprv v jednoduchších a menej akútnych udalostiach. Vždy je lepšie začínať s nácvikom pri tzv. maličkostiach a dá sa reálne overiť, či som porozumel tomu svojmu tichému hlasu, čo mi šepkal a súčasne som vnímal ten pocit blaha. Na základe toho som si zvolil svoje ÁNO. A to, čo nasledovalo sa ukázalo byť SPRÁVNE.

Ak boli vnútorné pocity nepríjemné a jednalo sa o zlo, zvolil som podľa vnútorného presvedčenia NIE. Nasleduje prirodzene STOP pre ďalšie pokračovanie v konaní. Výsledok tiež ukáže, že som sa rozhodol SPRÁVNE.
Až neskôr, keď sa táto technika osvedčí a zvnútra ju prijimem, postupne prechádzam k náročnejším a ťažším rozhodnutiam. Prax robí majstra!

Takže, jednoducho povedané – ak vnímam:
- tú pokojnú pohodu a uvoľnenie – získavam ÁNO
- ak cítim tlak a zadretosť vo svojom vnútri – získavam NIE.


Podstata dobra

Naša podstata je nekonečné dobro,
no ako hmla zaslepuje oči všetkým zlo.
Hádky, nevery, pochybnosti, agresiu,
matka, ako by na prsiach chovala si vlastnú zmiju.

Srdce zaslepené, nevnímajúc realitu,
podstatu dobra a lásky poznajúc, akoby len z mýtu.
Bitky, boje, nenávisť o matériu,
neznáme elity medové reťaze okolo nás vijú.

Áno, vždy po vojnách ľudia pri sebe stáli,
po všetkom zlom, len dobré si medzi sebou priali.
Zo skúseností iných nikto sa nechce poučiť,
a tak každá generácia dá sa ľahko využiť.

Zlo na nás sadá, ako sadze na komín,
buď komín vyčistím alebo celý zhorím.
Dbaj na svoju podstatu a ver svojej duši,
lebo v duši je láska a tá všetko zlo ruší.

Autorka: Lenka G.


Meditácia .MP3

Prvé meditácieMeditácia pre začiatočníkov aj pokročilých .mp3 je dlhá 17 minút a je vhodná najmä pre prvé meditácie.

Na začiatku je meditatívna gitara s úvodom, ktorý vysvetľuje, čo je to meditácia. Potom nasleduje druhá časť s ďalším gitarovým sprievodom s afirmáciami.

Afirmácie sú myšlienkové vzorce, prostredníctvom ktorých vytvárame naše každodenné pozitívne prežitky a upevňujeme nové pozitívne myšlienkové vzorce.

Potom nasleduje hlboká relaxácia s kolážou rôznych zvukov prírody... Užite si to! A krásne meditácie.

„Život človeka je to, čo z neho urobia jeho myšlienky.“

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu. Naučiť sa meditovať je veľmi ľahké. Nechajte sa len viesť.

V tejto meditácii je obsiahnutých 30 rokov našich skúseností s meditáciami, hypnózou a tranzom!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Biela mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, v oboch prípadoch máš pravdu. Henry Ford

© 2011 2022 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Skúsenosti I Magierin Damona