4 anjeli

Ochranná meditácia:

4 anjeli

Pokiaľ sa nachádzame vo vnútornej rovnováhe, v láske, dôvere a vďačnosti, negatívne sily nám nemôžu ublížiť. Systém (matrix) to vie a bude sa preto snažiť podrobiť nás rôznym negatívnym myšlienkovým prúdom, ako sú strach, egoizmus, chamtivosť a pochybnosti. Dôležité je pochopiť, ako negatívne sily fungujú a ako sa proti nim chrániť a v tom nám samozrejme pomáhajú aj anjeli.

Najskôr iba pozoruj, ako tvoje telo dýcha: ľahko a bez námahy. Pri nádychu si predstavuj, ako do teba prúdi svetlo a energia a pri výdychu z teba odchádza všetko zlé, všetky negatívne vibrácie. Pri nádychu vdychuješ do seba božskú lásku. Strach a napätie vydychuješ jednoducho opäť von. Vždy, keď ťa vyrušia nejaké myšlienky, vráť sa so svojou pozornosťou naspäť k svojmu dychu. S každým slovom, ktoré poviem, sa ponáraš do svojho podvedomia stále hlbšie a hlbšie. Ty si láska, vďačnosť a dôvera.

*Teraz si predstav, že sa nadychuješ nielen nosom, ale aj rukami. Predstav si, ako s každým nádychom prúdi energia cez ruky (dlaňové čakry, v strede dlane) do tvojho tela, ako voda. Táto pránická energia prúdi bez námahy s nádychom cez tvoje ruky až k ramenám. S výdychom steká dole do podbruška, kde sa ľavý a pravý prúd spája v centre hara. Táto energia prány sa hromadí v dolnej časti brucha (2. čakre), približne 3 prsty pod pupkom. Po naplnení dolnej časti brucha (2. čakry) energiou, táto energia pomaly stúpa cez chrbticu do stredu tvojho mozgu. Na začiatku to bude len predstava, ale neskôr budeš túto živú energiu skutočne cítiť.

Ochranná meditácia

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Skúsenosti

Týmto spôsobom plynulo dýchame pred prácou s každou bytosťou. To znamená, že dýchaním vždy najskôr naplníme svoju haru, potom prejdeme do stredu mozgu a odtiaľ pracujeme s každou bytosťou individuálne a po práci sa vrátime naspäť k dýchaniu. Veľmi, veľmi dobre.

* Vdychovanie energie približne 2 minúty.

Biela mágia Logo

Teraz si predstav, ako energia zo stredu hlavy, prúdi cez bod nad pravým uchom doprava na pravú stranu vo forme energetickej gule. Tu sa približne pol metra od tela nachádza naša ohnivá bytosť, ktorá bola v rôznych duchovných tradíciách zobrazovaná ako tiger, leopard alebo býk. Je to hrejivý energetický vír. Vnútorný hlas ohňa sa automaticky pýta: „Zvýši daná vec alebo človek moje postavenie alebo mi pomôže dosiahnuť moje ciele?“

Prirodzenou emóciou ohňa je „hnev”. Sama o sebe je táto emócia prirodzená, pretože nám pomáha vedieť povedať „nie“ a ísť svojou vlastnou cestou. Hnev tak možno využiť ako impulz na to, aby sme konsekventne vyriešili veci, vydali sme sa novou cestou, opustili sme svoju komfortnú zónu a odvážili sme sa ďalej rozvíjať.

Ak tento hnev neusmerníme, stane sa z neho „zúrivosť”. To je negatívna emócia. Kvôli tejto emócii ľudia robia veci, ktoré potom neskôr ľutujú a ktoré vedú k deštrukcii.

Predstav si, ako sa toto centrum točí proti smeru hodinových ručičiek. Toto centrum sa otáča proti smeru hodinových ručičiek, keď reagujeme agresívne, sme nahnevaní alebo sa kvôli agresii necháme ovládať strachom. Keď k tomu dôjde, môžu z nás energetickí upíri odčerpávať energiu-pránu. Systém sa nám snaží vsugerovať, že musíme jeden proti druhému bojovať. Pozoruj, aké myšlienkové štruktúry k tebe prichádzajú. Ty nie si týmito myšlienkami. Si pozorovateľ pozorovateľa.

Meditácia cca 2 minúty.

Zostaň v pokoji, v láske a v dôvere. Boh má riešenie na každú situáciu. Ak práve teraz nevidíme riešenie, znamená to len to, že naše ego-vedomie nevidí riešenie, nie že riešenie neexistuje! Zostaň pokorný a choď svojou pozornosťou k energetickému centru ohňa a predstav si, ako sa tento energetický vír otáča pomalšie, až nakoniec úplne zastaví. Všetci sme jedno! Všetkého je dostatok.

Predstav si červený pentagram na pravej strane a vo svojom vnútri si povedz: Archanjel Rafael volám ťa a ďakujem ti za tvoju energiu a ochranu.

Meditácia cca 1 minúta.*Vdychovanie energie približne 1 minúta.


Teraz si predstav, že zo stredu hlavy prúdi energia cez bod nad ľavým uchom do energetického centra ľavej bytosti v tvare gule. Na tomto mieste sa približne pol metra od tvojho tela nachádza naša zemská bytosť, ktorá bola v rôznych duchovných tradíciách zobrazovaná ako drak, had alebo vlk. Je to chladivý energetický vír.

Vnútorný hlas zeme sa automaticky pýta: „Dá mi daný človek alebo vec istotu, alebo spustí u mňa stres a strach? Je to bezpečné a spoľahlivé?“

Primárnou emóciou zeme je „strach“, ktorý je do istej miery v poriadku. Strach nás učí, aby sme boli opatrní, pozorní, aby sme si premysleli veci. Je to náš vnútorný hlas, ktorému ide o stabilitu, spoľahlivosť a vernosť. Ale to je možné nájsť len v Bohu. Všetko materiálne pominie.

Ak usmerňujeme strach nesprávne, tak prechádza do „paniky”. To je negatívna emócia. Kvôli tejto emócii ľudia robia veci, ktoré potom neskôr ľutujú a ktoré vedú k deštrukcii.

Ďalšími emóciami tejto bytosti sú arogancia, sebectvo, ako aj flirtovanie a zvýšené libido.

Predstav si, ako sa toto centrum točí proti smeru hodinových ručičiek. Toto centrum sa otáča proti smeru hodinových ručičiek, keď sa kvôli vyhľadávaniu chýb inými ľuďmi dostaneme do neistoty, beznádeje a zúfalstva, keď je aktívne naše ego a keď sa vyvyšujeme nad ostatných. Keď k tomu dôjde, môžu z nás energetickí upíri odčerpávať energiu-pránu. Systém sa nám snaží vsugerovať, že tu nie je dostatok a že musíme medzi sebou nemilosrdne súťažiť a mali by sme konať bez ohľadu na iných. Pozoruj, aké myšlienkové štruktúry k tebe prichádzajú. Ty nie si týmito myšlienkami. Si pozorovateľ pozorovateľa.

Meditácia cca 2 minúty.

Zostaň v pokoji, v láske, v rovnováhe a v dôvere. Je tu dostatok všetkého pre každého. Sme večné duše. Sme nesmrteľné božské bytosti, svetlo a múdrosť.

Ochranná meditácia: 4 anjeli

Foto © Pavol Malenky I Marion Daghan-Malenky I Skúsenosti

Zostaň pokorný a choď svojou pozornosťou k svojmu ľavému energetickému centru a predstav si, ako sa tento energetický vír otáča stále pomalšie, až nakoniec úplne zastaví a precíť neutrálnu polohu všetkých štyroch bytostí súčasne. Pomaly ešte doznievajú aj zostávajúce emócie a pocit chladu.

Matéria pramení z ducha a duše! Matéria je tu pre náš duchovný rozvoj a sama o sebe nemá v sebe žiadny život ani radosť.

Predstav si zelený pentagram na ľavej strane a vo svojom vnútri si povedz: Archanjel Uriel volám ťa a ďakujem ti za tvoju energiu a ochranu.

Meditácia cca 1 minúta.*Vdychovanie energie približne 1 minúta.


Teraz si predstav, ako energia zo stredu hlavy prúdi cez tvoju zadnú časť hlavy dozadu za tvoj chrbát. Tu sa približne pol metra od tvojho tela nachádza naša vodná bytosť, ktorá bola v rôznych duchovných tradíciách zobrazovaná ako delfín, korytnačka alebo slon. Tento vnútorný hlas vody sa automaticky pýta: „Bude sa daný človek alebo vec o mňa starať? Môžem danému človeku dôverovať, alebo ma opustí/nechá samého, keď ho budem potrebovať?“ Túto bytosť nazývame aj informačnou bytosťou, ako čierna skrinka, ktorá je spojená s minulosťou, vrátane našich minulých životov.

Hlavnými emóciami vody sú „smútok a bolesť“. Sú to prirodzené emócie. Žiaľ nám pomáha rozlúčiť sa s vecami alebo ľuďmi. Ak si dovolíme rozlúčenie, žiaľ rýchlo pominie.

Ak sa smútok, zármutok alebo bolesť usmerňujú nesprávne, tak prechádzajú do „depresie" alebo „beznádeje". To je negatívna emócia. Kvôli tejto emócii ľudia robia veci, ktoré potom neskôr ľutujú a ktoré vedú k deštrukcii.

Tu je dôležité, že centrum vodnej bytosti sa môže otáčať rôznymi smermi: ako na pravú stranu (v smere hodinových ručičiek), tak aj na ľavú stranu (proti smeru hodinových ručičiek). Závisí to od pocitov, ktoré k nám prichádzajú (vynárajú sa v pamäti alebo dominujú tomuto momentu).

Je veľmi dôležité vedieť, že keď sa toto centrum začne otáčať proti smeru hodinových ručičiek, často to súvisí s telom bolesti a aktivuje ho. Môže to súvisieť s udalosťami pochádzajúcimi z minulých životov, ako aj zo súčasného života. Ďalej sa toto centrum otáča proti smeru hodinových ručičiek, keď máme kvôli výčitkám iných ľudí pocity viny. Keď k tomu dôjde, môžu z nás energetickí upíri odčerpávať pránu-energiu. Systém sa nám snaží vsugerovať, že sme obeťami. Že ostatní sa o nás nestarajú. Nachádza sa tu aj naše telo bolesti, ktoré môže byť aktivované krivdou, nespravodlivosťou, psychickou alebo fyzickou bolesťou. Pozoruj, aké myšlienkové štruktúry k tebe prichádzajú. Ty nie si týmito myšlienkami. Si pozorovateľ pozorovateľa.

Meditácia cca 2 minúty.

Sme večné duše, ktoré prechádzajú z jedného života do druhého. Sme nesmrteľné božské bytosti, svetlo a múdrosť. Sme neustále so všetkými prepojení. Zostaň v dôvere a choď svojou pozornosťou k svojmu zadnému energetickému centru a predstav si, ako sa točí v smere hodinových ručičiek. Na to, aby sme dokázali spomienky správne spracovať, je dôležité odpustiť sebe aj ostatným, aby sa neaktivovalo telo bolesti. Nikdy nie sme sami! Želaj si všetko, nepotrebuj nič!

Keď sa energetické centrum zadnej bytosti v tvare energetickej gule začne točiť v smere hodinových ručičiek, aktivizujú sa pozitívne pocity, ktoré vedú človeka k pozitívnym činom a skúsenostiam.

Predstav si modrý pentagram na zadnej strane a vo svojom vnútri si povedz: Archanjel Gabriel volám ťa a ďakujem ti za tvoju energiu a ochranu.

Meditácia cca 1 minúta.*Vdychovanie energie približne 1 minúta.


Teraz si predstav, ako energia zo stredu hlavy prúdi cez tvoje čelo dopredu. Tu sa približne pol metra od tvojho tela nachádza naša vzdušná bytosť, ktorá bola v rôznych duchovných tradíciách zobrazovaná ako jednorožec, sokol alebo fénix.

Tento vnútorný hlas vzduchu sa automaticky pýta: „Prinesie mi daná vec alebo človek nové poznatky, vedomosti alebo to bude nuda? Prinesie mi to niečo nové?"

Prirodzenou emóciou vzduchu je „závisť”. Táto emócia je sama o sebe prirodzená, pretože nám pomáha trúfať si a začať s vecami, ktoré už zvládli aj iní. Je to hlas, ktorý nám hovorí: „Keď to dokázal on/ona, tak to dokážeš aj ty!“. Závisť môžeme teda využiť ako impulz na to, aby sme vyriešili veci, opustili sme svoju komfortnú zónu a odvážili sa ďalej rozvíjať.

Ak sa závisť neusmerňuje správne, tak prechádza do „žiarlivosti". To je negatívna emócia. Kvôli tejto emócii ľudia robia veci, ktoré potom neskôr ľutujú a ktoré vedú k deštrukcii.

Toto centrum nepracuje správne, keď sa necháme zastrašovať. Keď k tomu dôjde, môžu z nás energetickí upíri odčerpávať pránu-energiu. Systém sa nám snaží vsugerovať, že sme neschopní, menejcenní alebo hlúpi. Toto centrum si my alebo iní blokujeme, keď predstierame nedostupnosť a hranú nesmelosť.

Ak sa niečo také udeje, prosím, zostaň v pokoji, v láske, v rovnováhe a v dôvere. Všetko je dočasné! Zmeny pozitívne využiješ. Predstav si, ako sa tento energetický vír točí v smere hodinových ručičiek.

Vďaka chybám sa učíme. Dieťa musí 200000-krát spadnúť, kým sa naučí chodiť. Investuj do vedomostí a ďalej sa vzdelávaj! Dôveruj si! Prostredníctvom vedomostí a skúseností sa viera človeka pretvára na poznanie.

Predstav si žltý pentagram, ako sa objavuje pred tebou a vo svojom vnútri si povedz: Archanjel Michael volám ťa a ďakujem ti za tvoju energiu a ochranu.

Meditácia cca 2 minúty.


Predstav si, ako v slnečnom pletenci rastie biely lotosový kvet. Vyživuj tento kvet energiou lásky. Predstavuj si, ako lotosový kvet rastie stále viac a viac a svojimi lotosovými lístkami obaľuje celé tvoje telo. Vyživuj tento kvet energiou lásky aj v každodennom živote. Lotosový kvet, ako aj archanjeli ťa budú chrániť.

Pomaly prehĺb svoj dych. Keď poviem 3, budeš opäť úplne prebudený a plný sily pre nadchádzajúce životné výzvy.

1. Nadýchni sa zhlboka nosom a vydýchni ústami.
2. Vráť sa svojou pozornosťou naspäť k svojmu telu.
3. Nadýchni sa zhlboka nosom a vydýchni ústami. Otvor oči a užívaj si prítomný okamih.

Koniec meditácie.


Viac zaujímavých meditácií nájdete v knihe AllatRa.

Meditácia .MP3

Prvé meditácieMeditácia pre začiatočníkov aj pokročilých .mp3 je dlhá 17 minút a je vhodná najmä pre prvé meditácie.

Na začiatku je meditatívna gitara s úvodom, ktorý vysvetľuje, čo je to meditácia. Potom nasleduje druhá časť s ďalším gitarovým sprievodom s afirmáciami.

Afirmácie sú myšlienkové vzorce, prostredníctvom ktorých vytvárame naše každodenné pozitívne prežitky a upevňujeme nové pozitívne myšlienkové vzorce.

Potom nasleduje hlboká relaxácia s kolážou rôznych zvukov prírody... Užite si to! A krásne meditácie.

„Život človeka je to, čo z neho urobia jeho myšlienky.“

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu. Naučiť sa meditovať je veľmi ľahké. Nechajte sa len viesť.

V tejto meditácii je obsiahnutých 30 rokov našich skúseností s meditáciami, hypnózou a tranzom!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Biela mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, v oboch prípadoch máš pravdu. Henry Ford

© 2011 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Skúsenosti I Magierin Damona