Meditácia Pyramída ▲ Meditácia pre planétu Zem & Meditácia na rozpoznanie

Krátke meditácie

Meditácia Pyramída ▲

Motto: Hovorí sa, že ak niekto zvíťazil počas svojho života nad mnohými ľudmi, a iný niekto len nad sebou samým – tak ten druhý niekto získal oveľa väčšie víťazstvo než ten prvý.

Táto meditácia je určená pre ľudí, ktorí už meditujú dlhší čas. Touto meditáciou dokážeme precítiť svoju energetickú štruktúru, ktorá je spojená s našimi štyrmi Bytosťami. Tak lepšie pochopíme a precítime svoju Dušu.

Meditáciu Pyramída robíme v tureckom sede alebo na stoličke s rukami na kolenách dlaňami smerom nadol. Najdôležitejšie pri nej sú naše vnútorné duchovné procesy. Upokojíme myseľ a odložíme myšlienky, zážitky a emócie. Vojdeme tak do meditácie. Precítime z pozície pozorovateľa svoje štyri strany – pravú, ľavú, zadnú a prednú. Pri nich sa nachádzajú naše štyri vnútorné Bytosti. Sú strážcami nášho osobného priestoru. Vo vnútri sa na úrovni kúsok nad solar-plexom nachádza naša Duša. Ako perla v mušli. Spojíme sa s každou svojou Bytosťou. Môžeme ich doslova precítiť ako spoločnosť úplne odlišných ľudí, ktorí sú v našej blízkosti. Až tak, akoby jemne tlačili na našu komfortnú zónu. Následne sa premiestnime na vrchol svojej pyramídy. Tak ako vidíte na obrázku, nachádza sa nad človekom vo vzdialenosti približne 0,5 m od hlavy.

Presne to je miesto, kde sa vynárajú myšlienky. Negatívne i pozitívne. Sledujeme ako sa pohybujú, ako na seba vzájomne pôsobia a ako dokážu blokovať jedna druhú. Nám ide o kultiváciu našej Bytosti, a teda venovanie sa pozitívnej vlne. Preto uprednostňujeme pozitívne myšlienky a negatívne prepúšťame len tak – do priestoru.

Meditácia Pyramída

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky Skúsenosti

Potom opúšťame vrchol tejto pomyselnej useknutej pyramídy a vystupujeme vyššie – na úroveň POZOROVATEĽA. Ten je odpútaný od materiálneho sveta. Je nad myšlienkami, nad hmotou a nad všetkým pozemským. Na začiatku než, sa v tejto meditácii zorientujeme, sledujeme z vtáčej perspektívy svoju pyramídu – akoby z lietadla. Náš stav sa mení, cítime sa zvláštne – jednoducho INAK. Sťa by sme naozaj boli v onom pomyselnom lietadle a ono, keď je naozaj v tej veľkej výške, začne jednoducho platiť fyzika a s tým spojené vákuum, a k nemu patriaci stav beztiaže. Cítite to?! To je stav POZOROVATEĽA a to všetko spolu pomôže navodiť úplný vnútorný pokoj, rozšírený stav vedomia a odstup od všetkých prebiehajúcich procesov. Odtiaľto len pozorujeme zvonka svoju PYRAMÍDU a Dušu v jej strede.

Tu, v tejto zmenenej realite, je to miesto, kde začína najdôležitejšia časť meditácie. Priblížime svoje Vedomie k svojej Duši na úrovni pocitov. Ponoríme sa cez vrchol pyramídy do jej stredu k „vajíčku“ svojej Duše.

Doslova prežívame ponorenie sa do hĺbky ako pri potápaní sa vo vode. Ide to však jemne bez tlaku vody zvonka na naše telo. Energosenzitívni ľudia precítia prvé mimozmyslové vnímanie.

Priblížime sa čo najviac k „rozžiarenému vajíčku“ svojej Duše a stretávame sa na úrovni hlbokých vnútorných pocitov. Na úplné STRETNUTIE si však musíme počkať istý čas, kým naša Bytosť duchovne dozreje a automatichy splynie s Dušou. Čo je najdôležitejšie – už aj počiatočné stretnutia sa dajú charakterizovať ako DOTYK S NIRVÁNOU.

Vďaka meditácii PYRAMÍDA sme v prítomnosti, lepšie chápeme svoju štruktúru Bytosti, a kultivujeme svoju osobnosť. Veď Duša je najdôležitejšou časťou našej Bytosti. Dĺžka meditácie nie je predpísaná, odporúča sa 20 a neskôr aj 30 minút v dni. Čas na ňu si nájdeme vždy vtedy, kedy sa nám žiada a dá.

Viac o meditácii Pyramída sa môžete dočítať v knižke AllatRa od Anastasie Novych.

Meditácia Pyramída Štvorec

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky Skúsenosti


Meditácia svetla pre planétu Zem

Posielanie svetla a energie Zemi a celému vesmíru

Meditáciu za účelom posielania pozitívnej energie do celého sveta robíme vždy, keď je spln a nov Mesiaca. Rovnako skvelý čas je na to aj letný a zimný slnovrat, ako aj čas, kedy sú deň a noc rovnako dlhé. Takýto prenos energie robíme vždy okolo 22:00 hod. (+/- 30 minút) a všetci ste srdečne pozvaní, aby ste sa k nám v tomto čase pripojili.

Po meditácii nám môžete napísať, čo ste pritom cítili alebo zažili. TU nás môžete kontaktovať alebo nám napísať na našu fanúšikovskú stránku na Facebooku. Ďakujeme!

Začiatok

  • Pohodlne sa posaďte a uvoľnite sa. Ak sedíte, ubezpečte sa, že sedíte pohodlne, inak vás môže začať bolieť chrbát alebo iná časť vášho tela a dostatočne sa nesústredíte! Najvhodnejšie je oprieť si chrbát o niečo. Ruky si položte uvoľnene na kolená a spojte palec s ukazovákom do polohy Gyan mudry. Je to najznámejšia meditačná mudra. Posilňuje našu schopnosť uvoľniť telo a sústrediť myseľ k úlohe meditácie. Povedzte si buď nahlas alebo iba v mysli nižšie uvedené mantry:

Óm namo narayana
Matka Zem je mojou matkou, Boh je mojím otcom a všetci tí, ktorí hľadajú svetlo, lásku a pravdu sú moja rodina.

K tomu si môžete pridať ešte tieto mantry:

OM, SÓ HAM alebo
Óm mani padmé húm alebo
Gayatri mantra

Meditácia svetla pre planétu Zem

Foto © somchaisom http://www.istockphoto.com I pmalenky

  • Potom sa sústreďte na svoje dýchanie, malo by byť pravidelné a rovnomerné. Urobte tri hlboké nádychy a výdychy. Nadychujte sa pomaly nosom a vydychujte pomaly ústami. Pri nádychu si predstavujte ako pozitívna energia do vás vchádza a pri výdychu ako negatívna energia z vás vychádza. Ešte raz. Zhlboka sa nadýchnite nosom a vydýchnite ústami. Nadýchnite sa zhlboka nosom, vydýchnite ústami a pomaly zatvorte svoje oči…

  • Zaspievajte si 3-krát mantru Óm. Pri jej spievaní sa sústreďte na to, že táto vibrácia Óm smeruje do oblasti vašej adžňa čakry (6. čakra, v strede čela medzi obočím). Predstavte si ju vo forme svetla, ktoré sa začína rozprestierať v oblasti vašej tretej čakry. Najskôr ako maličká iskra a postupne sa toto svetlo zväčšuje stále viac a viac. S každým nádychom je stále intenzívnejšie. V oblasti vašej adžňa čakry je teraz nádherné žiarivé svetlo. Precíťte ho.

  • Teraz si predstavte ako sa toto svetlo zo stredu vášho čela rozširuje do celej vašej hlavy, napĺňa vaše srdce, celý váš hrudník a celé ruky. Je stále intenzívnejšie a intenzívnejšie. Precíťte toto svetlo v oblasti vášho srdca. Vaša hlava, hrudník a ruky sú naplnené žiarivým svetlom. Predstavte si, ako sa toto svetlo rozširuje ďalej do celého vášho tela. Predstavujte si, ako s každým nádychom prúdi do vášho tela svetlo a rozširuje sa stále viac a viac. Napĺňa vaše brucho, panvovú oblasť, nohy a celé chodidlá. Celé vaše telo je teraz naplnené žiarivým svetlom, ktoré je stále intenzívnejšie. Ste dokonalou svetelnou bytosťou. Celý žiarite a stali ste sa týmto svetlom.
  • Keď je celé mesto presvetlené, postúpte ešte ďalej a naplňte týmto svetlom celé Slovensko alebo štát, v ktorom sa práve nachádzate. Celé Slovensko je nádherne presvetlené a žiari. Postúpime ešte ďalej. Predstavte si ako sa toto svetlo rozširuje ďalej a napĺňa celú planétu Zem. Posielate svetlo našej planéte a napĺňate ju svetlom. Pošlite ho každej bytosti, zvieratám aj rastlinám. Naplníme svetlom aj Slnko a Mesiac. Keď je celá naša planéta naplnená svetlom, postúpime ešte ďalej. Naplníme týmto svetlom všetky planéty a celý vesmír. Všetko je naplnené žiarivým svetlom a my sami sme týmto svetlom. Vychutnajte si tento pocit a nechajte sa ním unášať vesmírom. Cítite nesmiernu harmóniu, pokoj a nekonečnosť.

  • Predstavte si ako teraz toto svetlo vyžarujete zo svojho tela von. Napĺňate ním celú miestnosť, v ktorej sa práve nachádzate. Precíťte to. Celá miestnosť je naplnená žiarivým svetlom. Teraz sa sústreďte na to, že týmto svetlom napĺňate celú budovu, v ktorej ste. Všetko v tejto budove sa napĺňa svetlom. Rozšírte toto svetlo ešte ďalej a naplňte ním celé mesto, v ktorom sa práve nachádzate. Pošlite ho do každej domácnosti, do každého jedného miesta.

  • Keď je všetko presvetlené a máte pocit, že stačilo, tak sa chvíľku sústreďte na to, ako túto vibráciu Óm vo forme svetla vdychujete naspäť do svojho tela. Načerpávate energiu z celého vesmíru. Potom sa opäť sústreďte na svoj dych. Urobte tri hlboké nádychy a výdychy. Nadýchnite sa zhlboka nosom, vydýchnite ústami. Ešte raz. Hlboký nádych nosom a výdych ústami. Zhlboka sa nadýchnite nosom, vydýchnite ústami, a pomaly otvorte svoje oči...

© Daghan-Malenky GmbH / Autorka Monika Slivová / Pavol Malenký

Tu nájdete ďalšie príklady na meditáciu.


Meditácia na rozpoznanie

Motto: Ako sa naučiť rozpoznávať dobré od zlého

Určite ste sa aspoň raz v živote stretli s túžbou vedieť, ako udalosti okolo seba rozlúsknuť tým správnym spôsobom. „Bože“, znie zas a znova v každom z nás. „Čo mám urobiť, aby to bolo správne? Správne pre celok, správne pre mňa?!“

Úvaha:

Koľko času a energie premárniš iba preto, lebo si nedožičíš čas alebo sa neobťažuješ upokojiť sa a počkať na Mňa! To je tajomstvo úspešného riešenia každej situácie. Čo keby si si to odskúšal v praxi, aby si zistil, ako to funguje? Kým si niečo sám nevyskúšaš a nepreveríš, bude to iba teória. Tento život je veľmi reálny a veľmi praktický. Je to život činu. Nie je na ňom nič teoretické, no je na tebe, aby si pre to niečo urobil, aby si zistil, či to je naozaj tak. Denné svetlo je tu, ale kým neroztiahneš záclony, budeš potme. Voda je vo vodovode, ale ak neotočíš kohútikom, nebude tiecť. Jedlo môže ležať pred tebou na tanieri, ale kým si ho nedáš do úst a nezješ, nič z neho nebudeš mať. Tak sa do toho ihneď daj.
Eileen Caddy

Z praktického hľadiska je tu otázka, ako vskutku rozlíšiť ČO JE DOBRÉ a ČO JE ZLÉ, ako na to? Veľmi často sa v reálnom živote potrebujeme vedieť rýchlo a vhodne rozhodnúť, aby sa situácia vyvíjala správnym spôsobom. Nie je nik dôveryhodný pri nás, aby prikývol a povedal: „Robíš to dobre, choď ďalej týmto spôsobom!“ A ak sa rozhodnem správne, dokážeme pomôcť sebe i okoliu, ba i všetkému dianiu.
Vtedy tiež potrebujeme mať informáciu o tom, že tá iná možnosť je zcestná a zlá. Je dobré byť si vedomý horeuvedeného citátu a prijať existenciu Boha, a jeho starostlivosť o nás. Je naozaj systém, ktorý sa oplatí poznať a používať v praxi, pre získanie vlastnej úspešnej cesty životom. Naučiť sa vedome rozlišovať dobré a zlé. Nie je to tak, že sme vydaní napospas osudu a treba hrať hru POKUS – OMYL – POKUS – VÝHRA. Je to o vedení, že naozaj toto je dobré a správne – a toto je zlé a nesprávne. A to, že sme sa rozhodli správne je vidieť a výsledok je neodškriepiteľný a VŽDY oveľa lepší, než sme očakávali.

Nuž je tu veľké pole pôsobnosti, nie niekde mimo nás, ale priamo tu v sebe. Hľadania a nachádzania cesty k svojej podstate.
Najjednoduchší a najúčinnejší spôsob naučiť sa rozlišovať je práve v meditácii. V hlbokom ponorení sa do svojho vnútra, do ticha a tmy. Len vnímať seba a ten pocit z meditácie. Je to o hlbokom pokoji a vyrovnanosti, a z toho prameniacej čistej radosti. Uvedomenie si tohoto pocitu je zásadné. Ten hlboký mier, ktorý sa rozprestrie a rozšíri v nás, dáva pocit blaha, ktoré sa nedá nahradiť ničím.

Meditácia na rozpoznanie

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky Skúsenosti

To ponorenie sa do svojho vnútra, je jednoduchá technika. Ako všetko, čo je technicky možné, dá sa naučiť. Ak niekto hovorí: „Nie, to sa nedá!“, neberme mu jeho poznanie a prístup k celému. Je to jeho poznanie a prístup. Ak sa Bytosť rozhodne, že TO zvládne, naisto to zvládne.
Ak teda precítime to blaho, už vieme od čoho sa máme „odraziť“. Tento vnútorný pocit dobra je ukazovateľ = hodnota, s ktorou sa naučíme pracovať. Je nezameniteľná a je NAŠA! Nedá sa vymeniť za chvíľkové nadšenie z nejakého zážitku, či očarenia z veci. To sa veľmi rýchlo vytratí a nahrádza ho pocit prázdnoty = nenaplnenosti. Zvyčajne prichádza doslova túžba po náhrade strateného niečím iným. Viac-menej „vzácnym“, a opäť chvíľkovým potešením. Jasne vidíme, že to nemá nič spoločné s trvalým pocitom blaha, ktoré sme našli ako techniku v meditácii. Na upevnenie tejto schopnosti je dôležité robiť ju pri každej meditácii a prirodzene ju začať používať v živote. Je to vskutku dobrý nástroj pre rýchle a správne rozhodovanie sa. Ak ho však nepoužívame, alebo len sporadicky, nerozvíja sa a NEUKAZUJE nám to, čo potrebujeme vedieť.

Protipól dobrého – ZLO – sa dá našťastie odhaliť ešte jednoduchšie ako zistiť, či je to čo robím, správne. Proste na zlo ste citliví okamžite. Ak sa udeje niečo zlé, rozhostí sa pocit vyčerpanosti, bolesť hlavy a zmes nepríjemných pocitov v celom tele. Signál natoľko zreteľný, že nie je možné si ho nevšimnúť. Vtedy platí jediné: zásadne prerušiť danú činnosť a ísť od všetkého aktuálneho diania PREČ. Nie vždy sa to dá urobiť. Chce to rozhodnosť a odvahu konať.

VYUŽITIE PRE PRAKTICKÝ ŽIVOT:
Technika sa dá používať pri rozličných situáciách. Samozrejme začíname používať najprv v jednoduchších a menej akútnych udalostiach. Vždy je lepšie začínať s nácvikom pri tzv. maličkostiach a dá sa reálne overiť, či som porozumel tomu svojmu tichému hlasu, čo mi šepkal a súčasne som vnímal ten pocit blaha. Na základe toho som si zvolil svoje ÁNO. A to, čo nasledovalo sa ukázalo byť SPRÁVNE.

Ak boli vnútorné pocity nepríjemné a jednalo sa o zlo, zvolil som podľa vnútorného presvedčenia NIE. Nasleduje prirodzene STOP pre ďalšie pokračovanie v konaní. Výsledok tiež ukáže, že som sa rozhodol SPRÁVNE.
Až neskôr, keď sa táto technika osvedčí a zvnútra ju prijimem, postupne prechádzam k náročnejším a ťažším rozhodnutiam. Prax robí majstra!

Takže, jednoducho povedané – ak vnímam:
- tú pokojnú pohodu a uvoľnenie – získavam ÁNO
- ak cítim tlak a zadretosť vo svojom vnútri – získavam NIE.


Podstata dobra

Naša podstata je nekonečné dobro,
no ako hmla zaslepuje oči všetkým zlo.
Hádky, nevery, pochybnosti, agresiu,
matka, ako by na prsiach chovala si vlastnú zmiju.

Srdce zaslepené, nevnímajúc realitu,
podstatu dobra a lásky poznajúc, akoby len z mýtu.
Bitky, boje, nenávisť o matériu,
neznáme elity medové reťaze okolo nás vijú.

Áno, vždy po vojnách ľudia pri sebe stáli,
po všetkom zlom, len dobré si medzi sebou priali.
Zo skúseností iných nikto sa nechce poučiť,
a tak každá generácia dá sa ľahko využiť.

Zlo na nás sadá, ako sadze na komín,
buď komín vyčistím alebo celý zhorím.
Dbaj na svoju podstatu a ver svojej duši,
lebo v duši je láska a tá všetko zlo ruší.

Autorka: Lenka G.


Meditácia na spojenie sa s dušou

Motto: Ako sa stretnúť so svojou dušou

Dnes som sa chcela zamerať na niečo úplne špeciálne. Pritom dôverne každému z nás, ktorí sme na ceste hľadania. Oveľa viac známe…
DUŠA. Koľkokrát sme počuli to slovo? Veľakrát. A veľakrát sme si ho aj povedali. Ale precítili sme ho až do hĺbky seba samého? Ale stretli sme ju naozaj? A ak áno, dotkli sme sa jej? A dotkli sme sa jej s láskou?

Veľakrát sa ten dotyk nedá uskutočniť. Je tu niečo VIAC – VÄČŠIE – ako naša duša. Pýtate sa: „Čo to je?" Asi vám začína svitať. 🙂 Nie je to nič iné než náš ROZUM – naše EGO. Má ho každý, kto prišiel žiť svoj život sem na túto planétu – Zem. Nemajú ho len ľudia, majú ho aj zvieratá. Tak ako aj oni majú svoju dušu. A podľa najnovších výskumov majú dušu aj rastliny, lebo dokážu tiež cítiť, a ak žijú na Zemi ako isté materiálne vyjadrenie iného druhu energie, potom by mali mať aj rozum – ego. Logicky vzaté. Ak teda tá logika tu je a platí... 🙂

No sami vieme, že náš svet na Zemi je jedna veľká konšpirácia, ktorá má zaistiť, aby ten materiálny svet fungoval podľa potrebných pravidiel. Aby sa napĺňala ona skúsenosť ZRODENÝCH – Božský plán, prísť si vyskúšať a naučiť sa ako sa dá láska používať v takomto materiálnom svete. Veru ťažká – preťažká úloha pre každú dušu, ktorá sa pre niečo také rozhodne. Na druhej strane sa však hovorí, že Zem je jediné miesto v celom universe, kde sa dá láska prežiť a precítiť tak intenzívne. Nikde inde tie príležitosti nie sú, lebo tam nie je potrebné si dokazovať, že nejaká LÁSKA predsa len existuje. Tam jednoducho je. A všetko sa môže v jej prúde kúpať stále, bez prestávky. Ale, a to je akési ľudské zhodnotenie zo skúsenosti života na Zemi, dá sa to potom ešte precítiť?

Meditácia na spojenie sa s dušou

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky Skúsenosti

Keď niečo predsa neustále mám, stáva sa to bežnou súčasťou života, a už sa ani nad tým nezamýšľam, či je to niečo výnimočné, niečo za čo sa oplatí dať aj to najcennejšie – život! Či? Áno je to taká ľudská logika, ale sme predsa ľudia a žijeme tu a skúšame si všetci prežiť to, čo sme sa prišli naučiť a pokúsiť získať. Cesty uvedomenia si duše sú rôzne, každý má tú svoju jedinečnú. Veľakrát človeku nedochádza, že nerobí to, čo si sľúbil, že získa a čas mu plynie. Dostáva malé upozornenia od Najvyššieho, ktoré ho majú zastaviť a zmeniť spôsob toho, čo robí a ako to robí. Niektorým ľuďom naozaj stačí to malé upozornenie a začnú sa správať inak. Veľa je takých, ktorým ten ľahký dotyk večnosti nepovie NIČ. Takže upozornenia musia byť dôraznejšie a dôraznejšie. Nakoniec, ako sa to spieva v jednej piesni – prichádza záverečná ŠOU. Pri nej sa „rozsvieti" každému. Ale vtedy na nápravu už nie je čas. Preto si trošku zopakujme ako sa k tej svojej duši priblížiť. Ako jej porozumieť?

Veľa hľadačov a mudrcov sa tým zaoberalo a výsledok je úplne jednoduchý. Klasicky. Všetko, čo je geniálne je JEDNODUCHÉ. Ak je niečo jednoduché – málo čo sa na tom dá pokaziť. A toto je tak jednoduché, že drvivá väčšina ľudstva hovorí: „A toto mi má pomôcť?“ 🙂 O čo ide? Nuž MEDITÁCIA. To je ten stav, kedy sa dá so svojou dušou stretnúť a dá sa s ňou komunikovať. Áno – komunikovať. Lebo tu sú slová nedostatočným vyjadrením deja. Sú hrubé, lebo patria do materiálneho sveta. Tam sú úplne v poriadku a dá sa nimi vystihnúť všetko, čo treba. Ale v jemnohmotnej – duchovnej rovine to tak nie je. Duša sa prejavuje cítením. Je ťažko opísať slovami, čo cítim ak sa napojím na onu jemnohmotnú existenciu. Ale je to existencia ABSOLÚTNA. Bezosporu a bezpodmienečná.

Tak ako VEČNOSŤ sama a nekonečná hĺbka univerzálnych priestorov. V meditácii sa prenesieme do sveta nekonečných možností a ona materiálna rovina sa tam proste nevprace. A to je vlastne jadro – podstata VEČNOSTI. Nekonečnej láskavosti a prítomnosti Boha a jeho energie. Len v meditácii sa dokážeme odpútať od tohoto hmotného – hrubého sveta matérie. A spoznať, aká tá LÁSKA vlastne je. A prichádza mnoho otázok ale i odpovedí na ne. Od NEKONEČNEJ MÚDROSTI. A je len na každom z nás, ako informácie prijme, ako ich spracuje a ako ich začne vo svojom živote používať. Duša nikdy neklame a nezavádza. Duša s nami nehraje žiadne nekalé hry. Duša len jednoducho dáva LÁSKU. A hlavnou kvalitou lásky je nekonečná milosť a hojivosť. Každý problém na Zemi sa dá ABSOLÚTNE vyriešiť a zahojiť jej vplyvom. KAŽDÝ. Bez podmienok a finančných nárokov. Bez ovládania a týrania druhého človeka.

Meditovať už všetci tu prítomní vieme. Poďme sa venovať meditácii teraz s trošku iným prístupom, vedomým prežívaním tohoto zázračného stavu bytia. Spojme sa v hĺbke meditácie s VEČNOSŤOU a s Bohom a sústreďme sa len na svoju dušu. Rozum – ego – nechajme stáť a komunikujme so svojou dušou.

Je tu veľa otázok a ešte viac odpovedí. Iste v každom z vás rezonuje niečo z toho, k čomu smerujeme. A celé je to v nás, všetko to, čo chceme vedieť. Všetko už bolo povedané a stačí len si to uvedomiť. Každý z nás pozná tú svoju správnu odpoveď, a možno sa ťažko nájdu dve rovnaké. Ale o tom je život. O rôznorodosti.

Komunikujme cez jemnú pulzáciu našej vlastnej energie, ktorá sa spája s energiou od Zdroja. Vnímajme ten zázrak!


Meditácia .MP3

Prvé meditácieMeditácia pre začiatočníkov aj pokročilých .mp3 je dlhá 17 minút a je vhodná najmä pre prvé meditácie.

Na začiatku je meditatívna gitara s úvodom, ktorý vysvetľuje, čo je to meditácia. Potom nasleduje druhá časť s ďalším gitarovým sprievodom s afirmáciami.

Afirmácie sú myšlienkové vzorce, prostredníctvom ktorých vytvárame naše každodenné pozitívne prežitky a upevňujeme nové pozitívne myšlienkové vzorce.

Potom nasleduje hlboká relaxácia s kolážou rôznych zvukov prírody... Užite si to! A krásne meditácie.

„Život človeka je to, čo z neho urobia jeho myšlienky.“

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu. Naučiť sa meditovať je veľmi ľahké. Nechajte sa len viesť.

V tejto meditácii je obsiahnutých 30 rokov našich skúseností s meditáciami, hypnózou a tranzom!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Biela mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, v oboch prípadoch máš pravdu. Henry Ford

© 2011 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Skúsenosti I Magierin Damona