Odpoveď na vašu otázku

I-ťing Online

Toto je odpoveď na vašu otázku:

I-ťing Hexagram 01

1. KIEN

Konanie

Tak ako sa nestále mení obloha, tak sa múdry človek ustavične pokúša o to, byť vnútorne čím ďalej, tým viac silnejší.

KĽÚČOVÉ POJMY: Veľká sila, rýchly pokrok, živý nový pohyb a kreativita, dostatok sily dosiahnuť nové ciele, dôsledné konanie. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 02

2. KUN

Byť chápavý a vnímavý

Tak ako sa mustang podriadil človeku, múdry človek vie, že sa musí podriadiť a nasledovať vedenie.

KĽÚČOVÉ POJMY: Trpezlivosť, premýšľať, veriť v niečo, byť skromný, intuícia, konať rozvážne, neopísateľná trpezlivosť, múdre konanie. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 03

3. DSCHUN

Pustiť sa do niečoho, chopiť sa do riešenia určitých vecí

Múdry človek vie, že aj steblo trávy dokáže preraziť aj cez tú najtvrdšiu zem.

KĽÚČOVÉ POJMY: Plachosť, zbierať skúsenosti, riešiť problémy, ťažký začiatok, vypracovať sa, zasadiť sa za niečo. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 06

6. SUNG

Riešenie konfliktov

Nebo a more sú a budú navždy od seba oddelené. To pripomína múdremu človeku to, že konflikty sú niečo nevyhnutné.

KĽÚČOVÉ POJMY: Hádka, škriepka, spor, odpor, konflikt, nezlučiteľnosť, kompromis. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 07

7. SCHI

Hľadať spolubojovníkov

Múdry človek sa domnieva, že pod zemou sa nachádza drahocenná voda. Múdry sa snaží normálnym myslením ovplyvniť ľudí, aby ukázali svoje silné stránky.

KĽÚČOVÉ POJMY: Poriadok, tvrdosť, mať cieľ pred očami, vernosť, inšpirácia, sebaláska, sily, odmena. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 09

9. SIAU TSCHU

Hľadať krátke cesty

Rozumný človek vie, že aj slabý vietor dokáže zahnať oblaky.

KĽÚČOVÉ POJMY: Mať ciele pred očami, nad všetkým niekoľkokrát popremýšľať, reagovať spontánne, pozornosť, projektové manažérstvo, žiť v prítomnosti. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 10

10. LÜ

Konať pokojne

More a nebo sa nikdy nehádajú. Nebo aj more uskutočňujú a vykonávajú cenné veci. Múdry človek si je si istý, že práve poriadok a pokrok od toho všetkého závisia.

KĽÚČOVÉ POJMY: Premyslené konanie, môcť konať, jemnocit, dobré spôsoby zaobchádzania, slušnosť, držať emócie pod kontrolou. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 15

15. KIEN

Skromnosť

Múdry človek vie, že existuje východ a západ slnka, a preto zostáva skromný aj vtedy, keď má v rukách veľkú moc a úspech.

KĽÚČOVÉ POJMY: Pokora, harmónia, rovnosť, rozvážnosť, poslušnosť, jednoduchosť, skromnosť. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 18

18. GU

Náprava chýb

Múdry človek skúma, prečo sa potrava znehodnotila a pokúša sa to napraviť.

KĽÚČOVÉ POJMY: Ľútosť, vyjasnenie, zmena, pokrok, odškodnenie, povolanie, nový začiatok. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 26

26. DA TSCHU

Sebaovládanie

Múdry človek nasleduje iba tú správnu cestu. Keby musel opustiť chodník, vždy si zachová čistotu.

KĽÚČOVÉ POJMY: Tvrdohlavosť, sila, vlastná tvrdosť, neúnavnosť, silná vôľa, sily, vytrvalosť, cieľavedomosť, trpezlivosť. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 32

32. HONG

Udržiavať pokrok

Múdry človek pozoruje zmeny prírody, zisťuje a vie, ako využívať prírodné cykly, tak aby pokrok napredoval ďalej.

KĽÚČOVÉ POJMY: Vytrvalosť, súdržnosť, stabilita, vyzretosť, neúnavnosť, napredovať ďalej, zachovanie, stálosť. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 36

36. MING I

Prekonať ťažké časy

Múdry človek poskytne ostatným útočisko, keď im hrozí nebezpečenstvo, svoje konanie obmedzí iba na to najnutnejšie a čaká na príležitosť, opäť priniesť svetlo do temnoty.

KĽÚČOVÉ POJMY: Nepríjemné veci, starosti a problémy, smola, starosť, nešťastie, konflikty, beznádejná situácia, vojna, utrpenie. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 38

38. KUI

Uvoľniť napätie

Múdry človek vie využiť oheň vo svoj prospech - na zohriatie i na varenie.

KĽÚČOVÉ POJMY: Hádka, vzbura, nenávisť, prekážky, spupnosť, zhoršenie, protiklad, revolúcia, spory. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 45

45. TSUI

Vytvoriť spoločenstvo

Múdry človek vidí ako z malých potôčikov vznikajú veľké rieky a vie, že spoločenstvo spôsobuje a vytvára niečo veľké.

KĽÚČOVÉ POJMY: Jednota, súdržnosť, príbuzenstvo, členstvo, tím. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 47

47. KUN

Prekonať vyčerpanie

Múdry človek sa nenechá ničím vyviesť z miery. Pamätá na to ako, mať nevydarené situácie pod kontrolou.

KĽÚČOVÉ POJMY: Skľúčenosť, starosť, nemyslieť viac jasne, vysilenosť, odpad, preháňanie, prepracovanie, vyhorenie, burnout, strata odvahy. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 49

49. GO

Vnútorná zmena

Múdry človek pozoruje prírodu a vidí schopnosti a spôsob konania zvierat, čo vidí aj vo svete a snaží sa to využiť.

KĽÚČOVÉ POJMY: Reštrukturalizácia, zmena, nové štruktúrovanie, pokrok, niečo nové prijať. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 50

50. DING

Akceptovať svoje povolanie

Múdry človek vie, čo má robiť a nájde si čas na to, aby zvážil, čo je pre neho to najlepšie.

KĽÚČOVÉ POJMY: Kvalifikácia, pracovné miesto, kariéra, výzva, naplnenie, účel, plán, snaha, osud, dispozícia, cieľ. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 53

53. DSIEN

Pomaly začínať s určitými vecami

Múdry človek vie, že v priebehu rokov aj z malého gaštanu vyrastie obrovský strom, a dokáže aj z malých vecí uskutočniť veľké.

KĽÚČOVÉ POJMY: Jemne (pomaly, nenásilne) napredovať, pomaly začínať s určitými vecami, premyslené konanie, meditácia, oslobodiť sa (odpútať sa), čelný pohľad. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 60

60. DSIE

Určiť hranice

Múdry človek vie, že hranice a pravidlá sú dôležité, pretože bez týchto pravidiel by veľmi rýchlo nastal chaos.

KĽÚČOVÉ POJMY: Prekážky, bariéra, kontrola svojho vlastného ja, zakázané zóny, pravidlá, niečo si vytýčiť (napr. cieľ), vysvetlenie, triky, podiel na tom, triezvo niečo podať, zameranie (vytýčenie) vlastného revíru. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 64

64. WE DSI

Dosiahnuť svoj cieľ

Múdry človek vidí, ako zvieratá využívajú prírodné podmienky vo svoj prospech, z čoho sa tiež učí, a snaží sa to rovnako využiť vo svoj prospech.

KĽÚČOVÉ POJMY: Ukončenie, zrelosť, finiš, koniec, dosiahnuť cieľ, dôležitý konečný bod, konečné miesto, ukončenie. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 04

4. MONG

Unáhlené konanie

Múdry človek vidí, ako si malé potoky vytvárajú v zemi svoje cesty a stávajú sa silnými prúdmi. Múdry človek vie aj to, že to všetko je možné dosiahnuť len s trpezlivosťou.

KĽÚČOVÉ POJMY: Laickosť, nadšenie, nevedomosť, neuvážené, unáhlené a tvrdohlavé konanie, tvrdohlavosť. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 05

5. HSÜ

Plánovanie do budúcnosti

Rozumný človek sa pripraví na dážď, keď sa nad krajinou sťahujú mračná.

KĽÚČOVÉ POJMY: Odpočinok, pripraviť sa na niečo, zariadiť sa, ďalšie vzdelávanie, cvičenie, pokoj na premýšľanie. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 08

8. PI

Vytvoriť jednotu

Múdry vie, že veľa riek vytvára spolu more.

KĽÚČOVÉ POJMY: Vytvoriť jednu skupinu, pripojiť sa k skupine, nasledovať vodcu, nájsť miesto v skupine, byť členom skupiny. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 11

11. TAI

Spolupráca

Nebo na zemi! Múdry človek vie, že blahobyt a chudoba rýchlo pominú a pokúša sa oboje využiť ku šťastiu všetkých.

KĽÚČOVÉ POJMY: Celistvosť, jednota, dobrý život, výkonnosť, slušné správanie, rešpekt, jedna jednota prinášajúca vzájomnú pomoc. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 12

12. PI

Objasnenie

Deje sa čoraz viac nepokoja, dobro bojuje proti zlu. Múdry človek sa stiahne späť a šetrí svoje sily na vytvorenie premien.

KĽÚČOVÉ POJMY: Bezmocnosť, prísnosť, chaos, pokles úrovne, pád, skaza, podplatiteľnosť, objasnenie, moment, ktorý sa nikdy nezmení. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 13

13. TUNG JEN

Vzájomne vychádzať

Dym a oheň stúpajú do neba, múdry človek sa práve tým inšpiruje a usiluje sa dosiahnuť stále viac a viac, a v tom ohni rozpoznáva “priateľský” oheň.

KĽÚČOVÉ POJMY: Dobro, priateľstvo, porozumenie, uznať za dobré, veľkorysosť, životný štýl, jednota. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 14

14. DA YU

Mať schopnosti na dosiahnutie úspechu

Múdry človek vie, že na tmavom mieste môže sviečka priniesť veľa svetla, ktoré človeku prináša toľko útechy.

KĽÚČOVÉ POJMY: Sila, princípy, pokorné vedenie, odvaha, konať správne, dobro, šľachetnosť. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 16

16. YÜ

Očariť druhých ľudí

Hudba dokáže roztancovať ľudí, múdry vie, čo človek potrebuje, a preto využíva svoje vedomosti na to, aby spojil ľudí dokopy.

KĽÚČOVÉ POJMY: Vzrušenie, účasť, chuť, pospolitosť, energia, šmrnc, radosť. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 17

17. SUI

Prispôsobiť sa dobe

Vynaliezavý človek cíti zmenu ročných období, prispôsobí sa tejto zmene. Skúsenosť, ktorú vďaka tomu získava, môže odovzdávať svojim spolubojovníkom.

KĽÚČOVÉ POJMY: Prispôsobenie sa, zmena, poddajnosť, zvyknúť si na niečo nové, zmeniť sa, vývoj, vnútorná zmena, oportunizmus. Viac o I-ťingu.
I-ťing Hexagram 19

19. LIN

Robiť pokroky

Múdry človek využíva teplé dni na prípravu na tie chladné a studené, a vie, že si musí pripraviť zásoby.

KĽÚČOVÉ POJMY: Vývin, obnova, pomoc, pozerať sa dopredu. Viac o I-ťingu.

Máte ešte nejakú inú otázku? Opýtajte sa znovu!

Máte urobiť nejaké dôležité rozhodnutie alebo neviete, čo by ste mali v súčasnej situácii robiť? Využite naše dlhoročné skúsenosti. Pomôžeme vám!

Našli ste partnera svojich snov, no neviete sa s ním dať dokopy? Dohodnite si u nás nezáväznú konzultáciu.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o vešteckú konzultáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a jasnosť!

Máš problém urobiť rozhodnutie? Nevieš, aký by mal byť Tvoj ďalší krok alebo aké následky bude mať Tvoje konanie? Pomôžeme Ti nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme Ťa sprevádzať v procese rozhodovania. Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený.

Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Biela mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, v oboch prípadoch máš pravdu. Henry Ford

© 2011 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Skúsenosti I Magierin Damona