Ako to bolo naozaj?

Atlantída

Ako to bolo naozaj?

Ľudstvo, ako aj príroda žijú v určitých cykloch a existuje 12-tisícročný cyklus, v ktorom sa všetko obnovuje a všetko stúpa na novú úroveň vedomia.

Musíme porozumieť tomu, čo sa stalo pred 12 tisíc rokmi, aby sme pochopili, kde sa dnes nachádzame. Práve teraz sme technicky tak vyvinutí, že by sme sa mohli sami zničiť. Musíme sa duchovne ďalej rozvíjať, aby sme mohli prejsť do Zlatého veku. Príbeh o Atlantíde môže byť pre nás cennou lekciou. V Atlantickom oceáne sa nachádzala rozľahlá oblasť s nádherným kráľovstvom. Nad kráľovstvom vládol El a jeho elita. V tom čase bolo na tejto planéte takmer 8 miliárd ľudí. Civilizácia v tejto dobe bola technicky veľmi vyspelá, ako je tomu aj dnes. Napriek tomu však táto civilizácia bola zničená katastrofou. Túto tragédiu prežilo 150 000 ľudí. Tí, ktorí boli duchovne najviac rozvinutí prežili v lodiach postavených špeciálne na tento účel, všetci ostatní pri tejto katastrofe zahynuli. Tieto príbehy o Noemovi a potope sa nachádzajú v každom náboženstve na každom kontinente!

El a 12 jeho najbližších príbuzných dosiahli to, že ľudské telo viac nezostarne. Niežeby telo bolo nesmrteľné, no už viac neumrie na starobu alebo chorobu. El a jeho 12 spoločníkov dosiahlo túto „nesmrteľnosť“ manipuláciou s DNA (DNA nestarne, teloméry sa neskracujú...). Bolo to podobné ako zázračné „jablko“ a po jeho zjedení ste získali „nesmrteľnosť“. Neexistovala žiadna skutočná nesmrteľnosť, pre telo neexistuje žiadna nesmrteľnosť. Telo skôr alebo neskôr zomrie, skutočná nesmrteľnosť existuje len v duchovnom zmysle slova! Keď na sebe duchovne pracujeme a vyvíjame sa, môžeme skutočne dosiahnuť nesmrteľnosť. Naša duša sa spája s našou osobnosťou a tým získavame duchovnú nesmrteľnosť. Takže žijeme ďalej v duchovnej sfére, len bez tela. Nemusíme sa inkarnovať, ale sa môžeme a tieto inkarnácie sú už zo súcitu s ostatnými, nie z povinnosti. Človek si tak môže spomenúť na svoje minulé životy a je v duchovnom svete nesmrteľný. Takýto ľudia sa nazývajú bódhisattvovia.

Atlantída

Foto © ratpack223 http://www.istockphoto.com I pmalenky

Ľudia z Atlantídy sa snažili dosiahnuť nesmrteľnosť vo svojich telách. Týchto 13 ľudí to dokázalo. Samozrejme, že tento úspech vedy nechceli ako vládcovia dať všetkým 8 miliardám ľudí. Ich služobníci dostávali podobné jablká každých 40 dní, ktoré im dodávali novú silu na ďalších 40 dní. Ak by služobníci neposlúchali tak, ako chcela elita, nedostali by ďalšie jablko, čím by prišli okamžite o život. Atlantída v tejto dobe ovládla svetovú moc, čo znamenalo, že kráľ El kontroloval celý svet. Mysleli si, že sú najchytrejší, ale celé kráľovstvo bolo zničené za jeden deň a jednu noc. Týchto 13 ľudí žije dodnes ako čierni mágovia a snažia sa znovu získať svetovú moc prostredníctvom politiky.
Títo ľudia nie sú v popredí, ale majú svojich služobníkov, ktorí šíria prekrútenú pravdu.

El a jeho služobníci sa snažili vytvoriť nový druh ľudí, títo ľudia by všetci rovnako poslušne slúžili systému a teda by slúžili im. Na subtílnej úrovni existovali rôzne písma (Homér, časti Starého zákona...), v ktorých Boh nie je zobrazovaný ako duchovný zdroj, zdroj lásky, ktorý stojí nad časom a priestorom, ale je znázornený ako muž s bradou. Musíte ho poslúchať a často má ľudské vlastnosti. Môže byť nahnevaný, môže spávať s mnohými ženami a spolu s inými bohmi rozhodovať o živote ľudí a podporovať boje medzi ľuďmi. Tieto informácie dostávame vo všetkých svätých písmach ako aj mimo nich, do ktorých boli tieto nesprávne informácie bohužiaľ vsunuté. Informácie boli šikovne napísané tak, aby ľudia žili v strachu a boli formálne nútení slúžiť bohom.

Boh je láska, Boh je duch, Boh je počiatok. Len skrze lásku k nemu, ku všetkým a k sebe samému, ho môžeme dosiahnuť. Človek by si nemal túto lásku zamieňať s poslušnosťou k násilnému Bohu s bradou, ktorý môže spávať s rôznymi ženami. Bohužiaľ, toto sú informácie, ktoré sa človek dočíta v svätých písmach za tým účelom, aby sa ľudia na podvedomej úrovni usilovali o nesmrteľnosť vo svojom vlastnom tele, aby ľudia jednoducho iba pracovali a poslúchali systém a Boha s bradou. Nemali by sa pýtať žiadne nepríjemné otázky, mali by jednoducho fungovať v systéme a nemať vlastný názor. V rôznych písmach a legendách je to vždy zobrazené tak, že musíte poslúchať muža s bradou!

Boh nie je človek s bradou, Boh je v každom z nás ako večná duša, zdroj lásky a energie. Nesmrteľnosť môžeme dosiahnuť len v duchovnom zmysle tým, že žijeme dobrý život, v ktorom sa snažíme pomáhať druhým.

Atlantída bola síce technicky vysoko rozvinutá, ale nebola duchovná. To je dôvod, prečo bola nakoniec zničená. Zachránilo sa len 150 000 z približne 8 miliárd ľudí a to bol začiatok novej civilizácie. Dňa 21.12.2012 sme sa tiež dostali na križovatku a presne od tohto časového úseku plynie teraz 12 rokov. V týchto 12 rokoch sa bude rozhodovať o tom, či sme dostatočne duchovne rozvinutí, alebo či naša spoločnosť pôjde ďalej alebo svetlo tejto ľudskej rasy vyhasne. Je dôležité, aby sme sa v tomto čase zamerali na náš duchovný rozvoj. Spiritualita alebo duchovnosť neznamená slepo nasledovať nejaké dogmy, ale postaviť sa svojim negatívnym myšlienkam, negatívnym pocitom a materialistickým túžbam. Musíme pochopiť, že naša spása je možná len v tele, keď sa spojíme s Bohom prostredníctvom lásky a hlbokého porozumenia. V tele neexistuje žiadna nesmrteľnosť a nikdy ani nebude existovať. Telo musí zomrieť, ale každý z nás môže dosiahnuť duchovnú nesmrteľnosť. V rôznych svätých písmach nájdeme zmienky o tom, že určití svätci prešli do svetla a žiadne telo po ich smrti nezostalo. Napríklad u Sai Babu zo Širdi zostali namiesto jeho tela kvety, pretože ho uctievali tak hinduisti, ako aj moslimovia. Jedni ho chceli spáliť a druhí ho chceli zase pochovať. Uprostred sporu zostali namiesto jeho tela len kvety a tak mohli moslimovia kvety zakopať a hinduisti spáliť. Niečo také môže urobiť len skutočný svätec.

Naše pozitívne činy, naše pozitívne myšlienky a naše pozitívne pocity sú tými najdôležitejšími nástrojmi duchovného rozvoja. Práve tak ako aj naše poznatky o sebe. Sväté knihy a písma zo všetkých náboženstiev sú veľmi cenné a dôležité. Na našich webových stránkach odporúčame stále knižky, ktoré vám môžu pomôcť pri duchovnom rozvoji. Sú rôzni autori z rôznych častí sveta, ktorých diela sú z nášho pohľadu veľmi hodnotné. Samozrejme si môžete zakúpiť aj našu knihu, "LÁSKA & OSVIETENIE: Mágia ako životný štýl“ (zatiaľ dostupná v nemeckom jazyku).

V týchto 12 rokoch sa rozhodne o tom, či naša spoločnosť zažije rovnaký koniec ako Atlantída, alebo či ďalej prežijeme. Ide o to, ako sa rozhodne každý jednotlivec, pretože to v konečnom dôsledku rozhodne aj o všetkom ostatnom. Globálne otepľovanie sa môže rýchlo zmeniť na katastrofu. Týka sa to každého z nás! Viac informácií (slovenské titulky): Atlantída. Elita v hľadaní nesmrteľnosti.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Biela mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, v oboch prípadoch máš pravdu. Henry Ford

© 2011 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Skúsenosti I Magierin Damona