Všetko o voodoo!

Čo je voodoo mágia?

Vo voodoo mágii sa uctievajú duchovia, bohovia a predkovia, oslovujú sa a prosia o pomoc. Voodoo kňaz sa prostredníctvom veľkých rituálov a modlitieb pokúša vytvoriť nielen spojenie s Bohmi, ale aj duchov a bohov pozitívne naladiť, aby sa postarali o žiadané veci.

Biela mágia Logo

Voodoo mágia

je biela mágia

Správne použitá Voodoo mágia nám môže priniesť šťastie, úspech, zdravie a ešte omnoho viac. V našej praxi sa Voodoo mágia používa prostredníctvom modlitieb k Bohu a s nositeľmi svetla, tak aby sa zamedzilo všetkému negatívnemu. Tým sa voodoo, ak je správne použité, stáva bielou mágiou.

Tento kontakt sa vytvára v tranze, kde sa tiež určia aj obete pre realizáciu objednávky. Máte nejaký problém? Všetko o Voodoo! (História, Základné princípy a Božstvá).

Podstatnou úlohou bielej mágie voodoo je jej pozitívne pôsobenie a jej snaha o dosiahnutie a udržanie harmónie. Predovšetkým sa však biela mágia voodoo chápe hlavne ako ochranná mágia, ktorá dokáže pred škodami chrániť osoby, rodiny, domovy a majetky.

Presvedčte sa sami o Voodoo mágii a kontaktujte nás.

Voodoo Biela mágia

Biela mágia - info

Rituály & Tipy & Triky

Mágia Pocity a intuícia

Všetko o voodoo!

Rituály & Pôvod

Voodoo mágia

Ľúbostná mágia

Spájanie partnerov

Ľúbostná mágia

Všetko o meditácii

Rady & Tipy &Triky

Meditácia Mágia

Candomblé (voodoo)

Jednota náboženstiev

Ako sa naučiť mágiu: spirituálna mágia

Elementy

Ovládanie elementov

erfolgsmagie expartner zurück
Biela mágia Logo

Biela mágia voodoo

Platí, že: Vaša sloboda končí tam, kde začína sloboda vášho blížneho. Biela mágia voodoo je teda ohľaduplná, spoločenská mágia. Varovanie nikomu neškodiť, treba brať vážne, lebo je vo váš prospech. Lebo keď škodíme nášmu blížnemu, škodíme bezprostredne aj sebe samému, a to prinajmenšom podľa magického princípu, ktorý hovorí, že všetko co robíme, sa nám vráti späť. Čo sa ale stane, keď chceme odvrátiť nepriateľa a jeho vlastnú zlú silu mu pošleme naspäť? Musíme sa potom obávať, že nás táto sila zasiahne naspäť? Celkom určite nie. Pretože my tomuto nepriateľovi neškodíme, on si škodí sám. Vráti sa mu len to, čo poslal nám.

Je to podobné ako v príbehu o jašterovi, tvorovi, ktorý bol napol kohút a napol had. Mal taký jedovatý dych, že všetko čo mu bolo v blízkosti, usmrtil. Jašter bol porazený tým, že bolo pred neho postavené zrkadlo a keď sa v zrkadle uvidel, praskol od svojej vlastnej zloby. V tomto zmysle je biely mág ten, kto zabil draka, ktorý ničí zlo s jeho vlastným jedovatým dychom.

Voodoo mágia Liečenie

To je etika a morálka; musíme niesť zodpovednosť za svoje vlastné konanie, ako aj za svoje rozhodnutia, tiež to aj vedieť ospravedlniť pred svojim vlastným svedomím, pred sebou samým, a to aj po mnohých rokoch a opakovanom premýšľaní o tom, či bolo vaše konanie správne.

Ochranná mágia voodoo

Biela mágia


Ochranná mágia sa začína výberom vhodného amuletu a pokračuje cez požehnávanie prahu v dome, pri ktorom sa na vchodové dvere kriedou napíšu písmená C / M / B, až po kúzlo proti zlému počasiu, ktoré má chrániť dom pred úderom blesku. Ešte aj dnes sa na mnohých miestach umiestňuje na hromozvod búrkový kríž, ktorý má ochrániť dom pred bleskami.

Voodoo a biela mágia

Ochranná mágia, zdravie a zombie


Mágia voodoo – spojenie s božstvami a duchmi. Túto mágiu považuje väčšina ľudí za temnú, negatívnu alebo ju dokonca opisuje ako diabolskú. Takéto uvažovanie však nie je správne. Voodoo mágia už zachránila prostredníctvom liečebných rituálov veľké množstvo životov.

V historickom povedomí Haiťanov má voodoo výnimočné postavenie, keďže hralo dôležitú úlohu na mieste zvanom Bois Caiman, kde došlo k povstaniu, ako aj pri neskoršej revolúcii, ktorá mala mimoriadny význam. Tieto udalosti spravili z voodoo istý druh haitského celonárodného náboženstva. Preto má dnešné voodoo určitú vojenskú symboliku, ktorá sa nevyskytuje v iných afro-amerických náboženstvách.

Náboženstvo voodoo je niekedy kritizované ako nemorálne náboženstvo, náboženstvo bez hodnotového systému alebo predpísaného kódexu správania sa. Vo svojej každodennej praxi však voodoo presadzuje sociálnu rovnosť, rovnosť medzi pohlaviami, kultúrnu identitu, rovnako ako aj ducha solidarity a vzájomnosti, všetkých univerzálnych magických hodnôt, ktoré sú životne dôležité pre udržanie spoločenskej rovnováhy. Vo všetkých týchto oblastiach znamená voodoo tiež spravodlivosť.

Niekedy sa však situácia môže vyhrotiť až do krajnosti: Často sa stáva, že voodoo praktikujúci dostane žiadosť o „zombifikovanie“ (vytvorenie zombie) nejakého neobľúbeného človeka, väčšinou len kvôli hnevu, falošnej pýche alebo zranenej samoľúbosti.

Žiadny voodoo praktikujúci, s rozumným zmýšľaním, by niečo také hrozné neurobil iba tak ľahkovážne. Pre niečo také už musí existovať niekoľko neuveriteľne závažných dôvodov a spoločenská súdna moc nie je v tej pozícií, aby dokázala tohto páchateľa odsúdiť za dané zločiny a bez pochybností usvedčiť zločinca. Až potom je takáto opovážlivosť pre vykonanie súdu tohto zločinca týmto spôsobom opodstatnená, avšak aj vtedy by ste ešte mali veľmi dôkladne zvážiť všetky pre a proti. Niečo také hrozné by sa nemalo spôsobiť žiadnemu človeku, bez ohľadu na to, čo by vykonal.

Preložené z nemeckého originálu: Voodoo Magie

Ako zaseješ, tak budeš žať!
Marcus Tullius Cicero

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Monika Slivová

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Biela mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, v oboch prípadoch máš pravdu. Henry Ford

© 2011 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Skúsenosti I Magierin Damona