Významy ䷀ Tipy &Triky

I-ťing

Biela mágia

Z Číny pochádza Konfuciom objavené I-ťing orákulum. Orákulum vidí nielen situácie, v ktorých sa momentálne nachádzame, ale zároveň poukazuje aj na to, ako sa tá-ktorá situácia vyvíja a vyvinie. I-ťing orákulum sa skladá zo 64 symbolov, ktoré pozostávajú zo 6 plných alebo prerušovaných čiar. Línie plynú nielen nepretržite alebo prerušovane, ale pri I-ťingu môžeme zažiť aj enormné zmeny a možnosti (4096).

Máte nejakú otázku? Sústreďte sa na vašu otázku... Kliknite potom na I-ťing Online.

Viac o I-ťingu.

I-ťing Hexagram 01

1. KIEN

Konanie

Tak ako sa nestále mení obloha, tak sa múdry človek ustavične pokúša o to, byť vnútorne čím ďalej, tým viac silnejší.

KĽÚČOVÉ POJMY: Veľká sila, rýchly pokrok, živý nový pohyb a kreativita, dostatok sily dosiahnuť nové ciele, dôsledné konanie.
I-ťing Hexagram 02

2. KUN

Byť chápavý a vnímavý

Tak ako sa mustang podriadil človeku, múdry človek vie, že sa musí podriadiť a nasledovať vedenie.

KĽÚČOVÉ POJMY: Trpezlivosť, premýšľať, veriť v niečo, byť skromný, intuícia, konať rozvážne, neopísateľná trpezlivosť, múdre konanie.
I-ťing Hexagram 03

3. DSCHUN

Pustiť sa do niečoho, chopiť sa do riešenia určitých vecí

Múdry človek vie, že aj steblo trávy dokáže preraziť aj cez tú najtvrdšiu zem.

KĽÚČOVÉ POJMY: Plachosť, zbierať skúsenosti, riešiť problémy, ťažký začiatok, vypracovať sa, zasadiť sa za niečo.
I-ťing Hexagram 04

4. MONG

Unáhlené konanie

Múdry človek vidí, ako si malé potoky vytvárajú v zemi svoje cesty a stávajú sa silnými prúdmi. Múdry človek vie aj to, že to všetko je možné dosiahnuť len s trpezlivosťou.

KĽÚČOVÉ POJMY: Laickosť, nadšenie, nevedomosť, neuvážené, unáhlené a tvrdohlavé konanie, tvrdohlavosť.
I-ťing Hexagram 05

5. HSÜ

Plánovanie do budúcnosti

Rozumný človek sa pripraví na dážď, keď sa nad krajinou sťahujú mračná.

KĽÚČOVÉ POJMY: Odpočinok, pripraviť sa na niečo, zariadiť sa, ďalšie vzdelávanie, cvičenie, pokoj na premýšľanie.
I-ťing Hexagram 06

6. SUNG

Riešenie konfliktov

Nebo a more sú a budú navždy od seba oddelené. To pripomína múdremu človeku to, že konflikty sú niečo nevyhnutné.

KĽÚČOVÉ POJMY: Hádka, škriepka, spor, odpor, konflikt, nezlučiteľnosť, kompromis.
I-ťing Hexagram 07

7. SCHI

Hľadať spolubojovníkov

Múdry človek sa domnieva, že pod zemou sa nachádza drahocenná voda. Múdry sa snaží normálnym myslením ovplyvniť ľudí, aby ukázali svoje silné stránky.

KĽÚČOVÉ POJMY: Poriadok, tvrdosť, mať cieľ pred očami, vernosť, inšpirácia, sebaláska, sily, odmena.
I-ťing Hexagram 08

8. PI

Vytvoriť jednotu

Múdry vie, že veľa riek vytvára spolu more.

KĽÚČOVÉ POJMY: Vytvoriť jednu skupinu, pripojiť sa k skupine, nasledovať vodcu, nájsť miesto v skupine, byť členom skupiny.
I-ťing Hexagram 09

9. SIAU TSCHU

Hľadať krátke cesty

Rozumný človek vie, že aj slabý vietor dokáže zahnať oblaky.

KĽÚČOVÉ POJMY: Mať ciele pred očami, nad všetkým niekoľkokrát popremýšľať, reagovať spontánne, pozornosť, projektové manažérstvo, žiť v prítomnosti.
I-ťing Hexagram 10

10. LÜ

Konať pokojne

More a nebo sa nikdy nehádajú. Nebo aj more uskutočňujú a vykonávajú cenné veci. Múdry človek si je si istý, že práve poriadok a pokrok od toho všetkého závisia.

KĽÚČOVÉ POJMY: Premyslené konanie, môcť konať, jemnocit, dobré spôsoby zaobchádzania, slušnosť, držať emócie pod kontrolou.
I-ťing Hexagram 11

11. TAI

Spolupráca

Nebo na zemi! Múdry človek vie, že blahobyt a chudoba rýchlo pominú a pokúša sa oboje využiť ku šťastiu všetkých.

KĽÚČOVÉ POJMY: Celistvosť, jednota, dobrý život, výkonnosť, slušné správanie, rešpekt, jedna jednota prinášajúca vzájomnú pomoc.
I-ťing Hexagram 12

12. PI

Objasnenie

Deje sa čoraz viac nepokoja, dobro bojuje proti zlu. Múdry človek sa stiahne späť a šetrí svoje sily na vytvorenie premien.

KĽÚČOVÉ POJMY: Bezmocnosť, prísnosť, chaos, pokles úrovne, pád, skaza, podplatiteľnosť, objasnenie, moment, ktorý sa nikdy nezmení.
I-ťing Hexagram 13

13. TUNG JEN

Vzájomne vychádzať

Dym a oheň stúpajú do neba, múdry človek sa práve tým inšpiruje a usiluje sa dosiahnuť stále viac a viac, a v tom ohni rozpoznáva “priateľský” oheň.

KĽÚČOVÉ POJMY: Dobro, priateľstvo, porozumenie, uznať za dobré, veľkorysosť, životný štýl, jednota.
I-ťing Hexagram 14

14. DA YU

Mať schopnosti na dosiahnutie úspechu

Múdry človek vie, že na tmavom mieste môže sviečka priniesť veľa svetla, ktoré človeku prináša toľko útechy.

KĽÚČOVÉ POJMY: Sila, princípy, pokorné vedenie, odvaha, konať správne, dobro, šľachetnosť.
I-ťing Hexagram 15

15. KIEN

Skromnosť

Múdry človek vie, že existuje východ a západ slnka, a preto zostáva skromný aj vtedy, keď má v rukách veľkú moc a úspech.

KĽÚČOVÉ POJMY: Pokora, harmónia, rovnosť, rozvážnosť, poslušnosť, jednoduchosť, skromnosť.
I-ťing Hexagram 16

16. YÜ

Očariť druhých ľudí

Hudba dokáže roztancovať ľudí, múdry vie, čo človek potrebuje, a preto využíva svoje vedomosti na to, aby spojil ľudí dokopy.

KĽÚČOVÉ POJMY: Vzrušenie, účasť, chuť, pospolitosť, energia, šmrnc, radosť.
I-ťing Hexagram 17

17. SUI

Prispôsobiť sa dobe

Vynaliezavý človek cíti zmenu ročných období, prispôsobí sa tejto zmene. Skúsenosť, ktorú vďaka tomu získava, môže odovzdávať svojim spolubojovníkom.

KĽÚČOVÉ POJMY: Prispôsobenie sa, zmena, poddajnosť, zvyknúť si na niečo nové, zmeniť sa, vývoj, vnútorná zmena, oportunizmus.
I-ťing Hexagram 18

18. GU

Náprava chýb

Múdry človek skúma, prečo sa potrava znehodnotila a pokúša sa to napraviť.

KĽÚČOVÉ POJMY: Ľútosť, vyjasnenie, zmena, pokrok, odškodnenie, povolanie, nový začiatok.
I-ťing Hexagram 19

19. LIN

Robiť pokroky

Múdry človek využíva teplé dni na prípravu na tie chladné a studené, a vie, že si musí pripraviť zásoby.

KĽÚČOVÉ POJMY: Vývin, obnova, pomoc, pozerať sa dopredu.
I-ťing Hexagram 20

20. GUAN

Preveriť si vlastný pokrok

Múdry človek vidí, ako vietor hľadí zem, čo využíva na videnie sveta vlastnými očami.

KĽÚČOVÉ POJMY: Prieskum, vzdať sa názoru, nepopustiť, pripustiť chyby, preskúšať, niečo chcieť vedieť.
I-ťing Hexagram 21

21. SCHI HO

Presadiť predpisy

Keď sa múdry človek musí vyrovnať s prekážkami a tvrdou rozličnosťou názorov, rozmýšľa, ako k tomu došlo a hľadá riešenia.

KĽÚČOVÉ POJMY: Prísnosť, ochotné prispôsobenie sa, neúplatnosť, spôsob, proces, rozsudok, zdvorilosť, zákonné konanie, primeranosť.
I-ťing Hexagram 22

22. BI

Pozerať sa pod povrch

Múdry človek si vie ceniť dobré veci, ktoré vidí voľným okom, ale ešte radšej vidí veci, ktoré oslovia ducha a dušu.

KĽÚČOVÉ POJMY: Povrchné pozorovanie, prvé stretnutie, tajná šikovnosť a zručnosť, vlastnosti, pozitívne vyžarovanie, osobnosť, vnútorný pokoj.
I-ťing Hexagram 23

23. BO

Zrútenie, zosypanie

Múdry človek rozpozná a vidí, keď hrozí budove zrútenie, a je rozhodnutý vysťahovať sa.

KĽÚČOVÉ POJMY: Skaza, záhuba, rozpad, únava, zosypanie sa, kolísavosť mysle, zhoršenie, životný zážitok, pred ktorým niet cesty späť.
I-ťing Hexagram 24

24. FU

Pozitívna zmena

Múdry človek vie, že po temných a tmavých ročných obdobiach prichádza jar a pripravuje sa na ňu.

KĽÚČOVÉ POJMY: Napredovanie, nárast, zmena, snaha smerovať napred, nový začiatok, zmena k lepšiemu.
I-ťing Hexagram 25

25. WU WANG

Žiť v súlade s vyššími zmyslami

Múdry človek rozpozná, že všetko je riadené niečím vyšším a nasleduje tento plán.

KĽÚČOVÉ POJMY: Sebakontrola, pozornosť, kontrola, čistota, morálne konanie, čestnosť, dôvera, česť.
I-ťing Hexagram 26

26. DA TSCHU

Sebaovládanie

Múdry človek nasleduje iba tú správnu cestu. Keby musel opustiť chodník, vždy si zachová čistotu.

KĽÚČOVÉ POJMY: Tvrdohlavosť, sila, vlastná tvrdosť, neúnavnosť, silná vôľa, sily, vytrvalosť, cieľavedomosť, trpezlivosť.
I-ťing Hexagram 27

27. I

Postarať sa nielen o seba, ale aj o druhých

Múdry človek sa stará o svoje telo a ducha, a tým tu môže byť lepšie pre druhých a podporovať ich.

KĽÚČOVÉ POJMY: Riadiť, chránený, podnecovanie, vzostup, cítiť sa dobre, pomoc, tipy, byť nápomocný.
I-ťing Hexagram 28

28. DA GO

Prerozdeliť si problémy a ťažkosti

Múdry človek vie, ako zastaviť čas, ktorý prišiel, tak aby nenastal žiaden krach a kríza.

KĽÚČOVÉ POJMY: Podať pomoc, oddych, zmena, obmena, prerozdelenie, uzavrieť kruh, navodiť pokoj, šíriť radosť, byť ostatným nápomocný.
I-ťing Hexagram 29

29. KAN

Reagovať na výzvy

Múdry človek vie využívať prírodu, vďaka čomu si osvojí mnoho užitočných vecí.

KĽÚČOVÉ POJMY: Vynaliezavosť, dobré reflexy, premyslené konanie, zmena, pohyblivosť, odvaha.
I-ťing Hexagram 30

30. LI

Byť ostatným dobrým príkladom

Múdry človek sa vždy snaží obnoviť svoje sily, čím nastavuje určitú mieru aj pre ostatných.

Múdry človek vie, že svojím konaním motivuje ostatných. Preto je pre ostatných dobrým príkladom.
I-ťing Hexagram 31

31. HIEN

Ísť určitým smerom

Múdry človek je vždy skromný a pokorný, rád prijíma rady druhých, a hľadá tú správnu cestu.

KĽÚČOVÉ POJMY: Moc, tvorivý nápad, tip, pevná vôľa, pôvab, vplyv, moc, zvláštne záujmy, šikovné konanie, stimul.
I-ťing Hexagram 32

32. HONG

Udržiavať pokrok

Múdry človek pozoruje zmeny prírody, zisťuje a vie, ako využívať prírodné cykly, tak aby pokrok napredoval ďalej.

KĽÚČOVÉ POJMY: Vytrvalosť, súdržnosť, stabilita, vyzretosť, neúnavnosť, napredovať ďalej, zachovanie, stálosť.
I-ťing Hexagram 33

33. DUN

Ustúpiť, stiahnuť sa

Múdry človek vie, ako rozložiť svoje sily a pripraviť sa na horšie časy.

KĽÚČOVÉ POJMY: Ústup, stiahnuť sa, obrátiť sa chrbtom, samota, strádanie, návrat, zmena, byť sám.
I-ťing Hexagram 34

34. DA DSCHUANG

Krotiť svoju impulzívnosť

Múdry človek činí dobré pokroky, keď neodbočuje od jasnej cesty, ale sa jej pridŕža.

KĽÚČOVÉ POJMY: Nájsť seba samého, spoznať svoje vlastné “ja”, spoznávať, prehliadať, poznatok, vedenie.
I-ťing Hexagram 35

35. DSIN

Využívať moment

Múdry človek vie, že po východe Slnka nasleduje čas konať.

KĽÚČOVÉ POJMY: Užívaj dňa, hľadieť dopredu, tanec, radosť prinášajúca udalosť, dobré dni, šťastie byť vždy na správnom mieste.
I-ťing Hexagram 36

36. MING I

Prekonať ťažké časy

Múdry človek poskytne ostatným útočisko, keď im hrozí nebezpečenstvo, svoje konanie obmedzí iba na to najnutnejšie a čaká na príležitosť, opäť priniesť svetlo do temnoty.

KĽÚČOVÉ POJMY: Nepríjemné veci, starosti a problémy, smola, starosť, nešťastie, konflikty, beznádejná situácia, vojna, utrpenie.
I-ťing Hexagram 37

37. GIA JEN

Spraviť poriadok

Múdry človek je za právo a poriadok, vie, že jasnosť a pravda, ktoré bazírujú na rovnosti a poriadku, urýchľujú ďalší rozvoj.

KĽÚČOVÉ POJMY: Hlásenia (vysvetlenia), stupne, zoradenie, poradie, každodenný život, štruktúrované cesty, nadriadený, predstavenstvo (predsedníctvo), preventívne opatrenia, delegovať.
I-ťing Hexagram 38

38. KUI

Uvoľniť napätie

Múdry človek vie využiť oheň vo svoj prospech - na zohriatie i na varenie.

KĽÚČOVÉ POJMY: Hádka, vzbura, nenávisť, prekážky, spupnosť, zhoršenie, protiklad, revolúcia, spory.
I-ťing Hexagram 39

39. GIAN

Naraziť na prekážky

Múdry človek berie prekážku ako dar z nebies, pretože sa z nej môže niečo naučiť.

KĽÚČOVÉ POJMY: Snaha, etapové víťazstvo, vytrvalosť, poznanie, všade použiteľný, víťaziť.
I-ťing Hexagram 40

40. HIA

Oslobodenie

Múdry človek vie, že musí bojovať ďalej, aj napriek tomu, že má víťazstvo nadohľad.

KĽÚČOVÉ POJMY: Byť vytrvalý, stálosť, oddanosť a odovzdanosť, mať cieľ pred očami, odvaha, vytrvalosť.
I-ťing Hexagram 41

41. SUN

Akceptovať hranice

Múdry človek vie, že nie vždy sa dá zo starého vytvoriť niečo nové.

KĽÚČOVÉ POJMY: Prekážky, tabu, obmedzenia, voľný priestor, diaľka, malý alebo veľký.
I-ťing Hexagram 42

42. I

Prekročiť hranice

Múdry človek vie, ako využiť dobrú šancu, ktorá sa mu ponúka.

KĽÚČOVÉ POJMY: Množiť, bohatosť, nekonečný, všetko v nadbytku, šance, príležitosti, vplyv, trend, šikovnosť.
I-ťing Hexagram 43

43. GUAI

Ísť tým lepším smerom

Múdry človek koná vždy fér. Pred očami ma nejaký cieľ, na ktorý sa zameriava, avšak dokáže z cieľa aj odbočiť, keď v tom vidí lepšiu príležitosť.

KĽÚČOVÉ POJMY: Sila, byť sústredený na určitý bod, cieľavedomosť, účelnosť, odvaha.
I-ťing Hexagram 44

44. GOU

Bojovať proti slabostiam

Múdry človek vie, že príroda a prírodné sily sa nedajú nijako a ničím zastaviť, a vie, že ľudia nechajú sebou manipulovať.

KĽÚČOVÉ POJMY: Vábenie, určitý stimul, pôvab, platnosť, manipulovanie, niekoho prehovoriť, zradiť, konať, presadená požiadavka.
I-ťing Hexagram 45

45. TSUI

Vytvoriť spoločenstvo

Múdry človek vidí ako z malých potôčikov vznikajú veľké rieky a vie, že spoločenstvo spôsobuje a vytvára niečo veľké.

KĽÚČOVÉ POJMY: Jednota, súdržnosť, príbuzenstvo, členstvo, tím.
I-ťing Hexagram 46

46. SCHONG

Dostať sa na vrchol

Múdry človek vie, že aj jedno malé zrnko dokáže nasýtiť mnohých a snaží sa to využiť.

KĽÚČOVÉ POJMY: Práca, trápenie, duel, cvičenie, námaha, pohyb, sila, energia, pracovné nasadenie.
I-ťing Hexagram 47

47. KUN

Prekonať vyčerpanie

Múdry človek sa nenechá ničím vyviesť z miery. Pamätá na to ako, mať nevydarené situácie pod kontrolou.

KĽÚČOVÉ POJMY: Skľúčenosť, starosť, nemyslieť viac jasne, vysilenosť, odpad, preháňanie, prepracovanie, vyhorenie, burnout, strata odvahy.
I-ťing Hexagram 48

48. DSING

Uvedomenie si svojich vlastných vnútorných možností

Múdry človek vie, že hlboko v jeho vnútri ležia skryté sily, ktoré dokáže využiť.

KĽÚČOVÉ POJMY: Skryté sily, zručnosť, cvičenie, veľa potenciálu, duchovné bohatstvo.
I-ťing Hexagram 49

49. GO

Vnútorná zmena

Múdry človek pozoruje prírodu a vidí schopnosti a spôsob konania zvierat, čo vidí aj vo svete a snaží sa to využiť.

KĽÚČOVÉ POJMY: Reštrukturalizácia, zmena, nové štruktúrovanie, pokrok, niečo nové prijať.
I-ťing Hexagram 50

50. DING

Akceptovať svoje povolanie

Múdry človek vie, čo má robiť a nájde si čas na to, aby zvážil, čo je pre neho to najlepšie.

KĽÚČOVÉ POJMY: Kvalifikácia, pracovné miesto, kariéra, výzva, naplnenie, účel, plán, snaha, osud, dispozícia, cieľ.
I-ťing Hexagram 51

51. DSCHEN

Prekonať krízu

Múdry človek vie, že po hromobití nasledujú blesky a hľadá útočisko pred búrkou.

KĽÚČOVÉ POJMY: Cieľavedomosť, vnímavosť, pokoj, vnútorný duševný pokoj, jasná predstava, myslieť dopredu.
I-ťing Hexagram 52

52. GEN

Žiť v prítomnom okamihu

Múdry človek vie, že aj v ťažkých časoch musí konať múdro a rozvážne, na to, aby prežil.

KĽÚČOVÉ POJMY: Pokoj, cvičenia zamerané na koncentráciu, rýchlo reagovať na nepredvídateľné situácie.
I-ťing Hexagram 53

53. DSIEN

Pomaly začínať s určitými vecami

Múdry človek vie, že v priebehu rokov aj z malého gaštanu vyrastie obrovský strom, a dokáže aj z malých vecí uskutočniť veľké.

KĽÚČOVÉ POJMY: Jemne (pomaly, nenásilne) napredovať, pomaly začínať s určitými vecami, premyslené konanie, meditácia, oslobodiť sa (odpútať sa), čelný pohľad.
I-ťing Hexagram 54

54. GUI ME

Správne zaobchádzanie so vzťahmi

Múdry človek vie, že stabilné vzťahy sú súčasťou dobrého života a pokúša sa to všetko vo svojom živote udržať.

KĽÚČOVÉ POJMY: Ľúbostný vzťah, dôvera, súlad, vzájomné porozumenie, vnútorné prepojenie, spojenie.
I-ťing Hexagram 55

55. FONG

Šťastie a bohatstvo

Múdry človek sa pozerá na poludňajšie slnko ako postupne stále viac zapadá a vie, že sa tým postupne vytráca aj teplo a ochladzuje sa.

KĽÚČOVÉ POJMY: Nadbytok, bohatstvo, dobrý život, prepych, hojnosť, zaistený príjem.
I-ťing Hexagram 56

56. LÜ

Prejsť neznámym terénom

Múdry človek sa netlačí do popredia, ale vie, že ako pozorovateľ môže dosiahnuť oveľa viac.

KĽÚČOVÉ POJMY: Objaviteľ, víťaz, ísť po svojich, turista.
I-ťing Hexagram 57

57. SUN

Nenápadný a jemný vplyv

Múdry človek vie, že aj malá kvapôčka môže vyhĺbiť tvar do kameňa a nájde si čas úspešne sa vyvíjať aj ďalej do budúcnosti.

KĽÚČOVÉ POJMY: Jednotnosť, jemnosť, dôvtip, narážky, tipy, nejasná výpoveď (odpoveď).
I-ťing Hexagram 58

58. DUI

Interakcie s druhými ľuďmi

Múdry človek vie, že aj malé jazerá dokážu vytvoriť veľké more, z čoho dokáže vyvodiť, že aj mnoho ľudí dokáže vytvoriť jedno veľké spoločenstvo.

KĽÚČOVÉ POJMY: Konanie orientované jeden na druhého, niečo jasne zobraziť, prediskutovať, rozhovor, debata, rozhovory medzi zainteresovanými stranami a záujmovými skupinami, vďačnosť.
I-ťing Hexagram 59

59. HUAN

Dosiahnuť súlad

Múdry človek rozpozná egoizmus ľudí a pokúša sa podriadiť svoje záujmy záujmom tých druhých.

KĽÚČOVÉ POJMY: Pozornosť, rovnováha, súdržnosť jednej skupiny, statočnosť (bezúhonnosť), všetko, komplexnosť, zaradenie (začlenenie) do celku, udobrenie, súdržnosť, súlad.
I-ťing Hexagram 60

60. DSIE

Určiť hranice

Múdry človek vie, že hranice a pravidlá sú dôležité, pretože bez týchto pravidiel by veľmi rýchlo nastal chaos.

KĽÚČOVÉ POJMY: Prekážky, bariéra, kontrola svojho vlastného ja, zakázané zóny, pravidlá, niečo si vytýčiť (napr. cieľ), vysvetlenie, triky, podiel na tom, triezvo niečo podať, zameranie (vytýčenie) vlastného revíru.
I-ťing Hexagram 61

61. DSCHUNG FU

Ovplyvňovať druhých ľudí

Múdry človek vie, že musí dobre zaobchádzať so zvieratami, na to, aby ich dokázal ovládať, pretože aj v skutočnom živote to tak je.

KĽÚČOVÉ POJMY: Vedenie, obmena, verzia, vlastný postoj, rada, varovanie, presviedčanie, isté vystupovanie, podnet, pokus presadiť svoj vlastný názor.
I-ťing Hexagram 62

62. SIAU GO

Správne zaobchádzanie s tradíciami

Múdry človek vie, že pravidlá, tradície a zabezpečenie sú veľmi dôležité, a pokúša sa z nich učiť, avšak niekedy sa musia zmeniť, aby prišiel aj nový vietor a zmena.

KĽÚČOVÉ POJMY: Detaily, puntičkárstvo, vysoká presnosť a precíznosť, precízna práca, mať všetko pod kontrolou.
I-ťing Hexagram 63

63. GI DSI

Nechať sa unášať prúdom

Múdry človek vie, že nemôže zaspať na vavrínoch, a preto sa pokúša hľadať nové motivujúce podnety.

KĽÚČOVÉ POJMY: Strata povzbudenia a záujmu, apatia, presnosť, bezstarostnosť, pomalý začiatok, pomalý, žiadna pozornosť, nemať žiadny cieľ pred očami.
I-ťing Hexagram 64

64. WE DSI

Dosiahnuť svoj cieľ

Múdry človek vidí, ako zvieratá využívajú prírodné podmienky vo svoj prospech, z čoho sa tiež učí, a snaží sa to rovnako využiť vo svoj prospech.

KĽÚČOVÉ POJMY: Ukončenie, zrelosť, finiš, koniec, dosiahnuť cieľ, dôležitý konečný bod, konečné miesto, ukončenie.

Máte urobiť nejaké dôležité rozhodnutie alebo neviete, čo by ste mali v súčasnej situácii robiť? Využite naše dlhoročné skúsenosti. Pomôžeme vám!

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o vešteckú konzultáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a jasnosť!

Máš problém urobiť rozhodnutie? Nevieš, aký by mal byť Tvoj ďalší krok alebo aké následky bude mať Tvoje konanie? Pomôžeme Ti nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme Ťa sprevádzať v procese rozhodovania. Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený.

Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Biela mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, v oboch prípadoch máš pravdu. Henry Ford

© 2011 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Skúsenosti I Magierin Damona