Veštenie: Biblické príbehy

Veštenie, história, biblia

Biela mágia: Veštenie má dlhú tradíciu.

Vo všetkých starovekých kultúrach bolo všeobecne platné a z Biblie to vieme tiež, že proroci už celé storočia zohrávali veľmi dôležitú úlohu. Boli považovaní za hovorcov Boha, za sprostredkovateľov jeho posolstva k ľuďom. Napríklad Mojžiš sprostredkoval izraelskému ľudu po úteku z egyptského otroctva, Božie zákony, ktoré sa mali stať základom pre ich budúci život. Dnes sa označenie prorok alebo veštec používa ako rovnocenné

Ale biblickí proroci neboli v prvom rade označovaní ako hlásatelia budúcich udalostí. A ak nimi aj boli, tak v žiadnom prípade neodkrývali víziu presne danej budúcnosti, práve naopak, odhaľovali len možné budúce udalosti. Slobodná vôľa ľudí nebola obmedzovaná. Človek sa musel tak ako aj predtým rozhodovať sám, akým spôsobom chce žiť, a tým si sám určil vývoj svojho ďalšieho života.

Biblická kniha proroka Jonáša odhaľuje názorným spôsobom, čo si môže človek pod nazeraním do svojej možnej budúcnosti predstavovať. Jonáš predpovedal obyvateľom Ninive zánik ich mesta, ale nebol to nezvrátiteľný osud. Ľudia mali uskutočnenie tejto vízie vo svojich vlastných rukách. A keďže sa po tomto vyslovenom varovaní obrátili k Bohu, zostal zánik tohto mesta neuskutočniteľný. Proroctvo sa nenaplnilo. Proroka Jonáša pobúrilo, že sa ním predpovedaná temná budúcnosť neuskutočnila. Že by sa to dotklo jeho cti? Biblický text už neprezrádza, ako sa Jonášovi táto jeho predpoveď zjavila.

Keď človek spí, duša nadobúda na svojej slobode a môže sa dostať k náhľadu do budúcnosti. Inak sa správa u Jozefa (1. kniha Mojžišova, kapitoly 30,35,37 a 39-50). Jozefovi, najväčšiemu miláčikovi svojho otca Jakuba, sa už v detskom veku zjavovali v symbolických snoch budúce udalosti.

Veštenie a Biblia

Avšak u jeho nevlastných bratov sa stal so svojím prorockým nadaním veľmi neobľúbený. Dohodli sa, že musí zomrieť, predali ho, ale napokon len do otroctva. Z karavanov sa Jozef nakoniec dostane do Egypta. Tam sa stáva potom, čo prekoná všetky intrigy, druhým najdôležitejším mužom štátu, pretože iba on vie rozpoznať a interpretovať sny faraóna ako prorocké vízie.

Máte problémy urobiť nejaké rozhodnutie? Neviete, ako by mal vyzerať váš ďalší krok alebo aké následky bude mať vaše konanie? Pomôžeme vám nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme vás sprevádzať v procese rozhodovania. Skúste si predstaviť, koľko vecí by ste urobili inak, keby ste vedeli, aké následky to bude mať. Práve toto vám pomôžeme uskutočniť.

Sme tu, aby sme vám pomohli a tešíme sa, že vás môžeme pritom sprevádzať.

Runy

Význam runového orákula

Meditácia runy

Vykladanie kariet

Veštenie so žolíkovými kartami

Veštenie Pomoc

Voodoo Obi Orákulum

Veštenie voodoo

Voodoo mágia

I-ťing

Významy i-ťingu

Meditácia Mágia

Tarot

Významy & Vykladanie kariet

Mágia Tarot

Orákulum

Význam

Kniha Mágia Meditačný výskum
Biela mágia Logo
Biela mágia: Veštenie

Biblické príbehy o Jonášovi a Jozefovi bližšie objasňujú: Ak je niečo predpovedané, vyzýva to ľudí k niečomu. Svojím konaním určujú, či sa ich vízia uskutoční alebo nie. Obyvatelia Ninive mohli svoju hrozbu zvrátiť. Faraónove sny poukazovali na blížiaci sa hladomor a tým pomohli pri vyriešení problému.

Počas 7 rokov vytvárali zásoby potravín tak, aby boli zabezpečení v rokoch, keď úroda nebola dostatočná. Egypťania nemuseli trpieť hladom. Ranní kresťania postavili ich mladú vieru do Nového zákona. A ten je plný proroctiev. Mária sa Božím proroctvom, ktoré jej zoslal anjel Gabriel dozvie, že porodí Ježiša (Evanjelium podľa Lukáša, kapitola 1, verše 30-33).

V druhej kapitole Evanjelia podľa Matúša sa dočítame, že Gašpar, Melichar a Baltazár boli traja mudrci (astrológovia) z Východu. Kráľ Herodes chcel novonarodeného kráľa židov vyhľadať a zabiť ho.

Herodes falošne uprosí mudrcov, aby mu pomohli nájsť a oznámiť mu miesto narodenia Mesiáša. Avšak v sne bolo týmto 3 mudrcom zoslané posolstvo, aby sa nevracali naspäť k Herodesovi, pretože by tak mohli ohroziť život Ježiša. Jozefovi bola tiež zoslaná vízia v sne. Herodes nechá vyvraždiť všetky malé deti. Svätá rodina sa však náhle vytratí do Egypta a dieťatko menom Ježiš, tak unikne hrôzostrašnej smrti.

Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.

Veštenie, história

Keď sa začítate do Nového zákona zistíte, že proroctvo pre evanjelikov nepredstavuje nič také hrôzostrašné. Práve naopak – stále podotýkajú, že v ich textoch opísané udalosti z Ježišovho života boli predpovedané prorokmi už veľa storočí pred jeho príchodom. V celom živote Ježiša, od jeho narodenia až po jeho smrť na kríži, vidia evanjelisti naplnenie slov prorokov.

Ďalšia Jozefova vízia v sne zapríčiní ich návrat z egyptského exilu do krajiny Izrael. Herodes zomrel, už im viac nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Na ceste do vlasti dostane Jozef tretie posolstvo, znova v spánku a znova z úst anjela: Do Galiley, nie do židovskej krajiny, by sa mal navrátiť so svojimi milovanými. V Nazarete, tak ako mu bolo zvestované v posolstve, budú viac v bezpečí pred napadnutím Herodesovým synom Archelausom.

Máte problém alebo potrebujete pomoc? Hovorte s nami!

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenký I Monika Slivová

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o vešteckú konzultáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, sebavedomie a jasnosť!

Máš problém urobiť rozhodnutie? Nevieš, aký by mal byť Tvoj ďalší krok alebo aké následky bude mať Tvoje konanie? Pomôžeme Ti nahliadnuť do možnej budúcnosti a budeme Ťa sprevádzať v procese rozhodovania. Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený.

Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Biela mágia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich zasvätených priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie, ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky.

Či si myslíš, že to dokážeš, alebo si myslíš, že to nedokážeš, v oboch prípadoch máš pravdu. Henry Ford

© 2011 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Skúsenosti I Magierin Damona