Ochranná mágia, Ľúbostná mágia, Tarot...

Ako môžem dosiahnuť osvietenie a Boha?

Ako môžem dosiahnuť osvietenie a Boha?

Na brehu rieky žil jeden svätec. Väčšinu času bol ponorený hlboko v meditácii. Veľmi často k nemu prichádzali ľudia. Mnohí jednoducho meditovali alebo modlili a ďalší mali zase veľa otázok. Svätec zvyčajne na otázky neodpovedal. Niekedy však predsa len odpovedal a dokonca aj veľmi podrobne. Jeden mladý muž ho pozoroval a premýšľal, prečo je raz taký a raz taký. Mladík rozmýšľal, na čo by sa ho mohol opýtať, a po niekoľkých úvahách dospel k tomu, že sa ho spýta: „Ako je možné dosiahnuť osvietenie a Boha?“ Zdalo sa mu, že by to bola pre neho dobrá a hlboká otázka a dúfal, že mu na ňu odpovie.

Išiel za svätým mužom a položil mu svoju otázku. Netrpezlivo čakal na jeho odpoveď, avšak žiadna neprichádzala... Ani po opakovaných otázkach sa nič nestalo. Mladík sa ale nevzdal, vrátil sa k nemu každý deň a položil mu rovnakú otázku.

Na štvrtý deň stál pred ním jeden cestujúci, ktorý zablúdil a spýtal sa svätca, ako sa vráti na správnu cestu. Svätý muž otvoril svoje oči a chvíľku išiel s cestujúcim, podrobne mu vysvetľoval, ako by sa dostal späť na správnu cestu.

Mladý muž bol z toho trošku zmätený, prišiel znovu za ním a opätovne mu položil svoju otázku. A znovu nedostal žiadnu odpoveď... Mladík sa spýtal, prečo pomohol tomu cestujúcemu, jeho otázka bola predsa príliš jednoduchá a svetská? Svätec znovu otvoril svoje oči a povedal mladíkovi: “Poď so mnou.“ Išli spolu k rieke s relatívne studenou vodou. Svätec vstúpil až po brucho do rieky a chcel, aby s ním vstúpil do vody aj chlapec. Keď bol chlapec už pri svätcovi vo vode, svätec ho schmatol a strčil ho pod vodu. Chlapec využil všetku svoju silu, aby sa oslobodil a mohol sa nadýchnuť, ale nemal vôbec žiadnu šancu. Svätec bol veľmi silný a obratný... V posledných sekundách, keď si už chlapec myslel, že zomiera, ho svätec vytiahol von. Spýtal sa chlapca, čo potreboval pod vodou! A chlapec len opakoval: „VZDUCH, VZDUCH!“

Svätec povedal: „Ak potrebuješ osvietenie a Boha tak, ako pred pár sekundami vzduch na dýchanie, tak poď ku mne a ja ti podrobne a do hĺbky odpoviem. Pokiaľ sa pýtaš len preto, lebo ťa to zaujíma, ale nie si pripravený ísť cestou k Bohu, je to pre mňa stratený čas, aby som ti odpovedal. Cestujúci sa ma spýtal to, čo mu ležalo na srdci. Čestne a so srdcom. Bol úprimný, chcel vedieť presne to, čo sa ma pýtal. Preto som mu odpovedal!

Existuje veľa techník a spôsobov, ktoré vedú k osvieteniu a Bohu, ale sú to len techniky. Musíte sa skutočne snažiť. Aby ste dosiahli Boha a osvietenie, musíte robiť cvičenia, meditácie a modlitby s celou svojou silou a koncentráciou. Dôležitý je každý deň, každá hodina. Preto medituj, akoby to bola tvoja posledná meditácia. Modli sa, akoby to bola tvoja posledná modlitba.“

© Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Skúsenosti