Ochranná mágia, Ľúbostná mágia, Tarot...

Opice a gupky

Opice a gupky

Tu sú dva dôležité príbehy na tému prekračovania hraníc. Veľa ľudí to robí, ale mnohí aj nie. Nie preto, že to nejde, ale preto, že si to jednoducho myslia, a preto to vôbec nechcú ani skúsiť. Už v skorom detstve nám boli stanovené hranice, keď nám napr. rodičia povedali, čo smieme a čo nesmieme. Ale často je dôležité prekročiť určité hranice, aby sme si rozšírili svoje vlastné obzory.

V prvom príbehu ide o opice. Do veľkej klietky, kde žilo 20 opíc, bol umiestnený rebrík, na ktorého konci viseli banány. Háčik bol v tom, že keby čo len jedna opica jedla alebo sa dotkla banánov, boli by všetky postriekané studenou vodou. Opice si tento trest veľmi rýchlo uvedomili a navzájom sa bili, keď sa jedna z nich čo len priblížila k rebríku. Vedci z času na čas vymenili jednu z opíc za novú opicu, ktorá v klietke ešte nebola. Netreba vysvetľovať, čo sa s opicami dialo, kým tiež nepochopila, že je zakázané chodiť k banánom. Po tom, čo každá opica bola vymenená, bola tryska s vodou odpojená a opice sa samozrejme napriek tomu ďalej vyhýbali rebríku. Aký rebrík máme v hlave my, ktorý nám hovorí, čo nesmieme, pretože inak to bude mať dôsledky?

A v druhom príbehu ide o akvárium s rybkami, v ktorom žilo veľa gupiek (druh akváriových rybiek). V strede akvária bolo pripevnené veľmi tenké sklo a všetky gupky boli umiestnené na jeho jednej strane. Takže gupky vždy narazili do tohto skla. Ale aj gupky jedného dňa pochopili, že tu to už ďalej nejde a potom sa pred sklom jednoducho vždy otočili. Po nejakom čase bolo toto sklo odstránené, ale rybky napriek tomu stále zostali iba na jednej strane akvária. Kde sú sklenené tabule v našom živote? Kde si myslíme, že to nejde, aj keď je to možné už dávno?

Kde si myslíme, že to nie je možné, aj keď je to možné už dávno? Pokúste sa v meditácii udržať si odstup od svojho života, problémov a hodnotení. Nič nie je také isté, ako neustále zmeny. Pokúste sa prispôsobiť pozitívnym zmenám a ďalej sa vyvíjať! Možno predsa len ide to, čo predtým nebolo možné! Opustite svoju komfortnú zónu, aby ste si to overili! Oplatí sa to. 🍀🌈🦄

Pavol Malenký, Marion Daghan-Malenky Foto © istockphoto.com / pmalenky / ferrantraite