Ochranná mágia, Ľúbostná mágia, Tarot...

Bezmyšlienkový stav

Bezmyšlienkový stav

Meditácia sa odporúča aj v mnohých bojových športoch, pretože sa zistilo, že na to, aby sme v boji dokázali optimálne reagovať, je veľmi dôležitý bezmyšlienkový stav. Keď je naše vedomie neustále bombardované a zatemnené rôznymi myšlienkami, obavami a strachmi, nedokážeme dostatočne rýchlo a optimálne konať a reagovať. V bojovom umení sa hovorí, že naše vedomie je ako hladina vody, kde sa odráža celé okolie. Naše myšlienky sú však ako vlny na hladine vody. Čím rozvírenejšie vlny sú, tým rozmazanejší bude odraz reality. Naopak, len vtedy, keď je hladina pokojná, bez vĺn, môže sa okolité prostredie odrážať na hladine vody. Takže, aby ste mohli optimálne reagovať, musia byť vaše myšlienky stále pokojné.

Nemusíte sa venovať žiadnemu bojovému športu, aby ste mali z meditácie prospech. V dnešnej dobe ide aj o prácu, o vzťahy alebo získanie ex-partnera naspäť alebo vo všeobecnosti o medziľudskú komunikáciu. Pri komunikácii nemôžete správne konať, reagovať alebo v práci, či v partnerstve, keď je vaše vedomie preplnené rôznymi nezmyslami. Meditáciu používame na zastavenie týchto myšlienkových prúdov, vĺn, hodnotení a posúdení, aby sa to, čo je skutočne okolo nás, mohlo správne odzrkadliť a aby sme mohli opäť správne konať a reagovať. Dôležité je nebrať si veci osobne, nerobiť žiadne unáhlené závery alebo aj vidieť šance a príležitosti tam, kde ich na prvý pohľad nevidíme.

Dĺžka meditácie nie je pritom dôležitá. Najdôležitejšia je hĺbka meditácie, ktorú získate pravidelnosťou!

© Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Skúsenosti