Rituály & Obrady

Kabalistický kríž

Začiatok a koniec magickej práce

Začiatok a koniec rituálu


Kabalistický kríž Rituál

Kabalistický kríž nie je sám o sebe žiadnym veľkým rituálom, ale je to niečo, s čím začína každý mág pred iným rituálom alebo cvičením. Intonuje sa pri ňom táto veta: Atah Malkuth Ve-Geburah Ve-Gedulah Le-Olam. Táto veta znamená: Ty si kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov, nech sa tak stane.
Postup je nasledujúci. Postavte sa tvárou k východu alebo tvárou k svojmu oltáru. Dotknite sa svojho čela a povedzte „Atah“. Dotknite sa svojej hrude a povedzte „Malkuth“, potom sa dotknite svojou pravou rukou svojho pravého ramena a povedzte „ve-Geburah“, následne sa dotknite svojou pravou rukou svojho ľavého ramena a povedzte „ve-Gedulah“, potom vytvorte svojimi rukami kríž tak, aby boli prekrížené na hrudi a povedzte „Le-Olam“. Pri Amen sa mág ukloní pred oltárom. Je to krátky úvodný rituál alebo modlitba, ktorá slúži na to, aby sme si uvedomili túto Božiu prítomnosť a jeho moc. Všetci sme súčasťou Všemohúceho Boha a táto modlitba by nás mala povzbudiť, aby sme túto moc videli aj v sebe a okolo nás!

Čelo: Atah
(Ty si)
Hruď: Malkuth
(Kráľovstvo)
pravé rameno: Ve-Geburah
(i Moc)
ľavé rameno: Ve-Gedulah
(i Sláva)
Prekrížené ruky: Le-Olam
(Na veky vekov)
Spojené ruky (ako pri modlení) nad hlavou: Amen
(Nech sa tak stane)

Obrázok © istockphoto.com / pmalenky / PeterHermesFurian