Rituály & Obrady

Mágia peňazí - Biela mágia

Kúzlo na pritiahnutie peňazí

Mágia úspechu


Na toto kúzlo si môžete zvoliť akúkoľvek sumu peňazí, ktorú potrebujete. Ako príklad sme uviedli desať EUR, ale môžete začať pracovať aj s vyššou sumou. Toto kúzlo ale nemusíte používať iba v prípade finančných ťažkostí. Ľudia, ktorým sa finančne darí dobre, môžu toto kúzlo pozmeniť a energie nechať pracovať pre ich iné, a to celkom špeciálne potreby.

Potrebné materiály:
Papierová bankovka, čierna sviečka s motívom, zelená sviečka. Vaše platobné karty, pramenitá voda, trochu nátržníka (druh bylinky). Klinec, med, kúsok alobalu.

Postup rituálu:
Mágia peňazí
Vytvorte ochranný kruh v smere hodinových ručičiek, privolajte strážcov štyroch svetových strán a archanjelov. Začnite na východe (ste otočený týmto smerom), zavolajte archanjela Rafaela a vítajte element Vzduchu. Môžete tiež povedať: "Sila Východu volám ťa a pozdravujem ťa v mojom kruhu". Potom sa presuňte na juh, zavolajte archanjela Michaela a vítajte element Ohňa. Pokračujte na západe, zavolajte archanjela Gabriela a vítajte element Vody. Nakoniec sa otočte na sever, zavolajte archanjela Uriela a vítajte element Zeme.

Odrežte na hornom konci čiernej sviečky knôt, otočte sviečku a z jej spodnej strany povytiahnite knôt tak, aby ste ho mohli zapáliť. Tento postup sa nazýva otočenie sviečky a táto technika sa používa na odvrátenie negatívnych účinkov. Nahrejte koniec klinca a urobte ním do sviečky jeden malý otvor, a to na dolnej strane tejto čiernej sviečky. Tento otvor potom vyplňte s bylinkami. Otvor znova uzatvorte s voskom (To znamená - nabitie sviečky energiou pre pritiahnutie peňazí). Vezmite sviečku pevne do oboch rúk a povedzte:

"Ja som bohatstvo a úspech.
Mám čo jesť, čo si obliecť a strechu nad hlavou,
viem, že sa mám dobre a aj sa budem mať dobre.
Bez toho, aby som niekomu škodil, nech sa tak stane."

Zabaľte vaše platobné karty vo štvrtok v hodine Jupitera jedenkrát do alobalu, posypte ich s bylinkami a potom ich zabaľte ešte raz. Vyčistite bankovku s týmito štyrmi elementmi tak, aby z nej bola odstránená všetka vaša negativita a tiež negativita jej predchádzajúceho majiteľa. Položte bankovku do stredu vášho magického stola. Položte alobal ako balíček navrch. Na to postavte čiernu sviečku. Povedzte trikrát:

"Tak ako sviečka horí, znásobujú sa peniaze na mojom bankovom konte o 100 násobok (množstva bankoviek) EUR. Ja som bohatstvo a úspech."

Potom zopakujte prvý verš tohto kúzla. Nechajte sviečky úplne dohorieť. Podržte vaše platobné karty vždy, ako to je možné nad bankovkou, až kým zostatok na každej platobnej karte nebude ukazovať požadovanú sumu.

Na konci rituálu sa rozlúčte s Abrahámom, Jeremiasom, Buschidom a poďakujte sa im za pomoc pri rituály. Potom sa rozlúčte s elementmi a archanjelmi tiež v opačnom poradí. Začnite na severe a poďakujte sa archanjelovi Urielovi, povedzte: "Ďakujem ti za tvoju pomoc a prítomnosť", rozlúčte sa s elementom Zeme: "Element Zeme lúčim sa s tebou a ďakujem ti za tvoju pomoc pri tomto rituály". To isté urobte aj na západe, na juhu a na východe. Nakoniec zrušte magický kruh opačným smerom ako ste ho vytvárali.

Ďalšie rituály pre peniaze!

Ľudia si často myslia, že rozprávajú o peniazoch pozitívne, keď hovoria: "Chcem viac peňazí." Ale keď rozprávate o peniazoch a zároveň pociťujete strach alebo nepohodu, nehovoríte k téme peniaze, ale skôr hovoríte o nedostatku peňazí. A tento rozdiel je kľúčový, pretože prvý prípad peniaze priťahuje, kým druhý prípad od vás peniaze odpudzuje.

Foto © polygraphus - Istockphoto.com I pmalenky