Rituály & Obrady

Rituál ochrannej mágie

Byť chránení anjelmi

a subtílnou energiou lásky


Rituál ochrannej mágie Anjel Archanjel

Potrebné materiály: krieda (alebo lano, povraz), 6 červených sviečok, kompas (alebo aplikácia kompas).

Predtým, ako so všetkým začnete, nezabudnite si vždy urobiť kúpeľ s morskou soľou, pretože sa musíte očistiť od všetkého negatívneho prachu, ktorý sa na vás nalepí na verejnosti a pri kontakte s inými ľuďmi. Všimnete si ho, keď sa vrátite domov a cítite sa úplne rozbitý a prázdny. Nakreslite s kriedou pentagram uprostred svojej izby (alebo ho urobte na zemi pomocou dlhého lana). Na všetky špice a do stredu pentagramu položte jednu červenú sviečku. Potom choďte do stredu pentagramu a opustite kruh až vtedy, keď máte všetko hotové. Sadnite si do stredu pentagramu a meditujte. Meditácia je veľmi dôležitá, aby ste v sebe cítili absolútne ticho a aby ste sa dokázali lepšie sústrediť. Čím lepšie sa dokážete sústrediť, čím lepšia je vaša vizualizácia, tým lepší je úspech. Teraz začnite okolo seba vizuálne vytvárať ohnivý kruh, sústreďte sa a držte ho svojou vizualizáciou. Tento kruh vás ochráni pred negatívnymi útokmi. Keď je kruh (ohnivá guľa) okolo vás uzatvorený, povedzte tieto slová:

V mene božskej sily nech sa všetko negatívne spáli v očistných plameňoch, ktoré sa ma pokúšajú dotknúť, nech je tak, nech sa tak stane.

Až potom, čo ste povedali tieto slová, otvorte svoje oči a pomaly sa postavte zo sediacej polohy. Rozpažte ruky a pomaly sa v kruhu 5-krát otáčajte v smere hodinových ručičiek. Obráťte sa na východ a nahlas povedzte:

Archanjel Rafael, volám Ťa!

Potom sa obráťte na juh a povedzte:

Archanjel Michael, volám Ťa!

Následne sa otočte na západ a povedzte:

Archanjel Gabriel, volám Ťa!

Potom sa otočte na sever a povedzte:

Archanjel Uriel, volám Ťa!

Potom sa otočte znovu na východ, pozrite sa hore a povedzte:

Anjel Metatron, volám Ťa!

Chvíľku tam zostaňte iba tak stáť a pozorujte energiu. Možno vo svojom vnútri rozpoznáte tichý hlások, ktorý vás bude viesť! Anjeli a archanjeli sú tu!

Teraz zhasnite sviečky, tiež v smere hodinových ručičiek, použite na to vždy prírodný materiál, ako napríklad drevo. Až potom môžete vystúpiť z kruhu von.

Obrázok © istockphoto.com / pmalenky / PYuri_Arcurs