Rituály & Obrady

Rituál na rozlúčenie sa s mŕtvym

Rozlúčkový rituál

Postup a zásady rituáluRituál na rozlúčenie sa s mŕtvym
Účel:
Postup a zásady rituálu zameraného na negatívne prejavy duší ľudí, ktoré sa po smrti fyzického tela vracajú späť medzi svojich blízkych a nedokážu prejsť do svetla.

V prípade, že dôvodom negatívneho prejavu je konkrétna vracajúca sa duša (človek), ktorá po smrti nedokáže nájsť pokoj, môžeme použiť nasledovný rituálny postup.

Postup rituálu:

1. Rituál sa začne štandardným spôsobom vytvorením ochranného kruhu zo sviečok a povolaním archanjelov štyroch svetových strán, duchovných majstrov a boha všemohúceho (Adonay) s prosbou o ochranu, silu a podporu. Ako vytvoríte ochranný kruh nájdete podrobne napísané tu: Postup rituálu ochrannej mágie alebo pentagramového rituálu!
2. Na látku s pentagramom v kruhu položíme zapálenú bielu sviečku a fotografiu mŕtveho, ktorý spôsobuje vzniknutú situáciu.
3. Nadviažeme spojenie s dušou zomretého a povieme nasledovnú formuláciu:
„Ja (ten kto vykonáva rituál, meno) posielam teba (meno zomretého) k svätému svetlu boha všemohúceho. Vráť sa do svätosti a pokoja a nájdi tam svoj mier.“
4. Sfúkneme bielu sviečku.
5. Následne ukončíme rituál poďakovaním za pomoc bohu všemohúcemu, duchovným majstrom a archanjelom štyroch svetových strán.
6. Stiahneme ochranný kruh mentálne proti smeru hodinových ručičiek a zahasíme sviečky.

Tento postup opakujeme tri dni. V poslednom, treťom rituáli po nadviazaní spojenia s dušou zomretého a odriekaní formulácie spálime v ohni bielej sviečky aj fotografiu zomretého. Sviečku následne sfúkneme. Ukončíme rituál štandardným postupom. Zabalíme bielu sviečku a popol z fotografie zomretého do látky s pentagramom a zakopeme to hneď ako je to možné na cintorín, kde je telo zomretého pochované. Ak to situácia dovoľuje, je vhodné tento rituál urobiť opakovane trikrát priamo na cintoríne, kde je telo zomretého pochované. Je vhodné, aby ten, ktorý je situáciou poznačený, pozostalý, realizoval v tom istom čase rovnaký rituál sám, alebo bol prítomný pri rituáli priamo s mágom.

V prípade, že nepoznáme identitu duše, ktorá sa vracia späť a spôsobuje negatívne prejavy, tak nemáme ani fotografiu zomretého. V takomto prípade použijeme rovnaký postup rituálu ako je popísaný vyššie, len s tým rozdielom, že dušu identifikujeme s vlastným vedomím a pozornosťou. Rovnako ju pomocou bielej sviečky počas dodržania postupu rituálu pošleme k svetlu svätosti, pokoja a mieru. Namiesto fotografie použijeme biely papier, na ktorý nakreslíme kruh. Popol dáme do tečúcej vody. Bielu sviečku s pentagramom zakopeme niekde na cintoríne.

Foto: © corlaffra - Fotolia.com I pmalenky

Biela mágia.