Rituály & Obrady

Rituál stredného piliera

Harmonizácia

energetických centier


Rituál stredného piliera

Rituál stredného piliera je starodávny rituál na vybalancovanie vnútorných síl a získanie väčšej sily. Najskôr urobte malý kabalistický kríž a potom sa postavte smerom k oltáru alebo na východ. Nadýchnite sa nosom a vydýchnite ústami a to päťkrát za sebou a počas dýchania si predstavujte veľký svetelný stĺp, ktorý prechádza stredom vášho tela.

Potom prejdite so svojou pozornosťou znovu do korunného cetra (fontanela); v indickej tradícii sa nazýva aj Sahasrára a v európskej tradícii Keter a intonujte tieto slová: „Ja som“ - EHIEH ASHER EHIEH alebo Om, Só Ham. Predstavujte si biele svetlo, ktoré prúdi zhora cez hlavu až do stredného stĺpa. Opakujte to celé desaťkrát.

Následne prejdite do krčného centra (v mágii známeho ako DAAT alebo podľa indickej tradície je to Višudha centrum). Intonujte mená pána Boha 16-krát, pretože toto centrum má 16 podcentier. V starohebrejčine sa nazýva JHWH ELOHIM alebo v sanskrte PRABHU DEVA. Predstavujte si pritom fialové svetlo.

Potom prejdite do srdcového centra (v mágii nazývaného TIFERET alebo podľa indickej tradície je to Anahata) a intonujte mená znalostí, poznania a múdrosti, to znamená v starohebrejčine JHWH ELOAH VE-DAAT alebo VEDANA VIVEKA v sanskrte. Intonujte to dvanásťkrát a predstavujte si pritom zelené svetlo, ktoré prechádza cez stred srdca.

Následne prejdite do genitálneho centra (v mágii nazývaného JESOD alebo podľa indickej tradície je to Muladhára), intonujte tam božie mená, a to znamená Všemohúci. V starohebrejčine sa tomu hovorí SHADDAI EL CHAI alebo SARVA ZAKTIVAT v sanskrte, intonujte to štyrikrát a predstavujte si pritom červené svetlo.

Potom prejdite k nohám a intonujte slová ADONAI HA-ARETZ alebo PRABHU MAH (v sanskrte) a predstavujte si pritom čierne svetlo. Opakujte to celé trikrát. Tieto slová znamenajú Boh zeme. Potom, čo to urobíte si predstavujte znovu svetlo, ktoré prechádza cez náš stredný stĺp a intonujte poslednýkrát slová EHIEH ASHER EHIEH alebo Om, Só Ham. Toto cvičenie sa používa v západnej tradícii na harmonizáciu svojich energetických centier a na dosiahnutie rovnováhy.

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky